Informujemy, iż w dniu 9 czerwca 2023 roku firma będzie nieczynna

Pomiarowe, systemowe detektory gazów DG/PV

Detektory pomiarowe typu DG/PV są przeznaczone do pomiaru niebezpiecznych stężeń gazów toksycznych, wybuchowych lub tlenu w powietrzu w pomieszczeniach przemysłowych, zamkniętych. Posiadają wymienny moduł z sensorem pomiarowym.

Są przeznaczone do współpracy z centralami (systemami) różnych producentów wymagających detektorów z aktywnym wyjściem prądowym 4-20mA lub wyjściem napięciowym 2-10V.

DG/PV są urządzeniami o konstrukcji zwykłej i nie mogą być stosowane w strefach klasyfikowanych jako strefy zagrożone wybuchem gazów, par lub pyłów.

(Uwaga: Detektory DG/PV nie są przeznaczone do współpracy z modułami typu MDP, MDA lub MDD).

Cechy użytkowe

 • wymienny sensor gazów;
 • 2 wyjścia: prądowe w standardzie 4-20mA (aktywne tj. emitujące prąd) oraz napięciowe 2-10V;
 • wbudowana sygnalizacja przekroczenia zakresu pomiarowego, temperaturowego, licznik czasu pracy, historia stanów awaryjnych oraz sygnalizacja upływu terminu kalibracji;
 • układ kompensacji termicznej (może być stosowany przy zmiennych warunkach otoczenia);
 • łatwa penetracja gazów przez osłonę sensora – stosunkowo krótki czas odpowiedzi detektora;
 • wbudowana sygnalizacja optyczna (2 lampki LED);
 • zdejmowalne zaciski z możliwością osadzania żył jedno- i wielodrutowych (linka – bez zaciskania tulejek);
 • bryzgoszczelna osłona sensora gazu IP44 (w zalecanej pozycji montażowej);
 • możliwość wyposażenia w mechaniczną osłonę z rur profilowanych typu AR-1d (montaż w strefach narażonych na uszkodzenia mechaniczne np. składy, hurtownie, parkingi);
 • możliwość wyposażenia w obudowę do umieszczenia na kanale wentylacyjnym (opcja DG/w);
 • moduły sensoryczne do DG/PV i DG/P są zamienne (można stosować różne moduły do tego samego korpusu DG/PV) – należy jednak uwzględnić warunki instalacji dla poszczególnych mediów;
 • wszystkie detektory są wzorcowane we własnym Laboratorium Wzorcującym GAZEX działającym zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025 (akredytacja PCA nr AP150).

Schemat blokowy

Oferowane modele

Model Moduł sensoryczny Sensor Medium Standardowe progi alarmowe lub zakres pomiarowy Napięcie zasilania Cena netto G/T
MS-P0E.CL2/N Elektrochemiczny Chlor (Cl2)
0 ÷ 10
ppm
24V= 1 399,00 zł N
MS-P0E.CLO2/N Elektrochemiczny Dwutlenek chloru (ClO2)
0 ÷ 1
ppm
24V= 2 399,00 zł N
MS-P0E.ETO/N Elektrochemiczny Tlenek etylenu (C2H4O)
0 ÷ 20
ppm
24V= 1 399,00 zł N
MS-P0E.HCL/N Elektrochemiczny Chlorowodór (HCl)
0 ÷ 30
ppm
24V= 1 899,00 zł N
MS-P0E.HCN/N Elektrochemiczny Cyjanowodór (HCN)
0 ÷ 30
ppm
24V= 1 899,00 zł N
MS-P0E.NO/N Elektrochemiczny Tlenek azotu (NO)
0 ÷ 100
ppm
24V= 1 399,00 zł N
MS-P0E.NO2/N Elektrochemiczny Dwutlenek azotu (NO2)
0 ÷ 20
ppm
24V= 1 399,00 zł N
MS-P0E.O3/N Elektrochemiczny Ozon (O3)
0 ÷ 1
ppm
24V= 1 899,00 zł N
MS-P0E.PH3/N Elektrochemiczny Fosforowodór (PH3)
0 ÷ 5
ppm
24V= 2 399,00 zł N
MS-P0E.SO2/N Elektrochemiczny Dwutlenek siarki (SO2)
0 ÷ 20
ppm
24V= 1 399,00 zł N
MS-P2E/N Elektrochemiczny Tlenek węgla (CO)
0 ÷ 500
ppm
24V= 1 129,00 zł N
MS-P4E/N Elektrochemiczny Amoniak (NH3)
0 ÷ 1000
ppm
24V= 1 129,00 zł N
MS-P4E/N1 Elektrochemiczny Amoniak (NH3)
0 ÷ 100
ppm
24V= 1 129,00 zł N
MS-P4E/N2 Elektrochemiczny Amoniak (NH3)
0 ÷ 100
ppm
24V= 1 399,00 zł N
MS-P5E/N Elektrochemiczny Siarkowodór (H2S)
0 ÷ 100
ppm
24V= 1 129,00 zł N
MS-P7E/N Elektrochemiczny Wodór (H2)
0 ÷ 1000
ppm
24V= 1 129,00 zł N
MS-P9E/N Elektrochemiczny Tlen (O2)
0 ÷ 25
%v/v
24V= 1 129,00 zł N
MS-P1R2/N Optyczny (infra-red) Metan (CH4)
0 ÷ 100
%DGW
24V= 1 849,00 zł S
MS-P1R5/N Optyczny (infra-red) Propan-butan (LPG)
0 ÷ 100
%DGW
24V= 1 849,00 zł S
MS-P3R/N Optyczny (infra-red) Związki organiczne
0 ÷ 100
%DGW
24V= 1 949,00 zł N
MS-P6R7/N Optyczny (infra-red) Freon (R410A)
0 ÷ 2000
ppm
24V= 3 099,00 zł N
MS-P6R7/N-SF6 Optyczny (infra-red) Heksafluorek siarki (SF6)
0 ÷ 2000
ppm
24V= 3 099,00 zł N
MS-P8R/N Optyczny (infra-red) Dwutlenek węgla (CO2)
0 ÷ 5
%v/v
24V= 1 849,00 zł N
MS-P8R8/N Optyczny (infra-red) Dwutlenek węgla (CO2)
0 ÷ 2
%v/v
24V= 1 349,00 zł S

Sugerowane produkty

AP-1
Obudowy bryzgoszczelne AP-1
Obudowy bryzgoszczelne chroniące detektory przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi oraz uszkodzeniami mechanicznymi
AR-1
Osłony rurowe AR-1
Osłony z rur profilowanych zabezpieczające detektor przed bezpośrednim uszkodzeniem mechanicznym
DG/w
DG/w
Przystosowanie detektorów DG/F, DG/M, DG/P lub DG/PV do montażu na kanale wentylacyjnym
GTS
Zestawy do testu gazowego GTS
Zestawy testowe do kontroli prawidłowości działania detektorów poprzez podanie gazowej mieszaniny testowej do komory pomiarowej detektora