Progowe, systemowe detektory gazów DEX/F

Detektory DEX/F są przeznaczone do wykrywania obecności niebezpiecznych stężeń gazów lub par cieczy wybuchowych, toksycznych lub tlenu w powietrzu w pomieszczeniach zamkniętych. Sygnalizują przekroczenie dwóch progów alarmowych (A1, A2) ustawionych w wymiennym module sensorycznym (progi ustawione na etapie produkcji).

Detektory DEX/F są przeznaczone do współpracy z:

Detektory spełniają wymagania zasadnicze Dyrektywy 2014/34/UE (ATEX) Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r., w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej, wdrożonej Rozporządzeniem Ministra Rozwoju w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej z dnia 6 czerwca 2016 r. (Dz.U. 2016 poz. 817).

Detektory są urządzeniami o konstrukcji przeciwwybuchowej rodzaju osłona ognioszczelna i mogą być zastosowane w strefach 1 lub 2 zagrożonych wybuchem gazów lub par palnych zaliczonych do grupy wybuchowości IIA, IIB lub IIC, klas temperaturowych T1, T2, T3, T4, T5 lub T6.

Cechy użytkowe

  • detektory DEX budowy przeciwwybuchowej spełniają wymagania Dyrektywy ATEX;
  • wybrane modele detektorów z wymiennym sensorem półprzewodnikowym, katalitycznym, konduktometrycznym, elektrochemicznym lub optycznym (Infra-Red) – dobierane do aplikacji
  • wymienne moduły sensoryczne z wbudowanymi algorytmami kompensacji termicznej, kompensacji liniowej, naliczania średnich ważonych (NDS, NDSCh), historii pomiarowej i sygnalizacji przekroczenia zalecanego okresu kalibracji;
  • tania, wieloletnia eksploatacja poprzez wymienność sensorów;
  • zamienność modułów z sensorem półprzewodnikowym i elektrochemicznym – możliwość stosowania w detektorach progowych typu DG/F jak i typu DEX/F;
  • modularność, prostota połączeń, brak konieczności procesu kalibracji w miejscu instalacji;
  • wyjątkowo proste, szybkie projektowanie i montaż;
  • wszystkie detektory są wzorcowane we własnym Laboratorium Wzorcującym GAZEX działającym zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025 (akredytacja PCA nr AP150).

Zestawienie wykonań

  • Dostępne na stronie dokumenty w sekcji „Nomenklatura”.

Schemat blokowy

Oferowane modele standardowe

Model Moduł sensoryczny Sensor Medium Standardowe progi alarmowe lub zakres pomiarowy Napięcie zasilania Cena netto G.t.
Ex MS-12/N Półprzewodnikowy Metan (CH4)
10/30
%DGW
Zasilane z systemu 899,00 zł S
Ex MS-14/N Półprzewodnikowy Metan (CH4)
10/30
%DGW
Zasilane z systemu 899,00 zł S
Ex MS-14/N Półprzewodnikowy Metan (CH4)
10/30
%DGW
Zasilane z systemu 1 499,00 zł N
Ex MS-15/N Półprzewodnikowy Propan-butan (LPG)
10/30
%DGW
Zasilane z systemu 899,00 zł S
Ex MS-22/NL Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
20/100
ppm
Zasilane z systemu 939,00 zł N
Ex MS-31/N-X Półprzewodnikowy Związki organiczne
20/40
%DGW
Zasilane z systemu 1 089,00 zł N
Ex MS-41/N-X Półprzewodnikowy Amoniak (NH3)
500/1500
ppm
Zasilane z systemu 939,00 zł N
Ex MS-61/N-X Półprzewodnikowy Freon (R32)
lub Freon (R410A)
1000/2000
ppm
Zasilane z systemu 939,00 zł N
Ex MS-71/N Półprzewodnikowy Acetylen (C2H2)
lub Wodór (H2)
10/30
%DGW
Zasilane z systemu 939,00 zł N
Ex MS-73/N-X Półprzewodnikowy Wodór (H2)
10/30
%DGW
Zasilane z systemu 939,00 zł S
Nowość Ex MS-1KL/N-X Katalityczny Metan (CH4)
10/30
%DGW
Zasilane z systemu 1 199,00 zł S
Nowość Ex MS-1KL5/N-X Katalityczny Propan-butan (LPG)
10/30
%DGW
Zasilane z systemu 1 199,00 zł S
Ex MS-3K/N Katalityczny Związki organiczne
20/40
%DGW
Zasilane z systemu 1 349,00 zł N
Ex MS-4K/N Katalityczny Amoniak (NH3)
5/15
%DGW
Zasilane z systemu 1 199,00 zł N
Nowość Ex MS-7KL/N-X Katalityczny Wodór (H2)
10/30
%DGW
Zasilane z systemu 1 199,00 zł N
Ex MS-2E/N Elektrochemiczny Tlenek węgla (CO)
20/100
ppm
Zasilane z systemu 1 299,00 zł N
Ex MS-4E/N-X Elektrochemiczny Amoniak (NH3)
500/800
ppm
Zasilane z systemu 1 299,00 zł N
Ex MS-7E/N Elektrochemiczny Wodór (H2)
500/800
ppm
Zasilane z systemu 1 299,00 zł N
Nowość Ex MS-9E5/N Elektrochemiczny Tlen (O2)
19/18
%v/v
Zasilane z systemu 1 299,00 zł N
Ex MS-1R2/N Optyczny (infra-red) Metan (CH4)
10/30
%DGW
Zasilane z systemu 2 099,00 zł N
Ex MS-1R5/N Optyczny (infra-red) Propan-butan (LPG)
10/30
%DGW
Zasilane z systemu 2 099,00 zł N
Ex MS-3R/N-X Optyczny (infra-red) Związki organiczne
20/40
%DGW
Zasilane z systemu 2 249,00 zł N
Ex MS-8R/N Optyczny (infra-red) Dwutlenek węgla (CO2)
0,5/1,5
%v/v
Zasilane z systemu 2 099,00 zł N
Model Moduł sensoryczny Sensor Medium Standardowe progi alarmowe lub zakres pomiarowy Napięcie zasilania Wyjścia sterujące stykowe Wyjścia sterujące napięciowe 12V= Wyjścia dwustanowe (progowe) Wyjście sterujące "Awaria" Wyjście sterujące zaworem odcinającym Wyjście w standardzie 4-20mA Wyjście w standardzie 0-10V Wyjście w standardzie 2-10V Wyjście w standardzie RS-485 Sygnalizacja optyczna, wbudowana Sygnalizacja akustyczna, wbudowana Akumulator wewnętrzny Wymiary Cena netto G.t.
Ex MS-12/N Półprzewodnikowy Metan (CH4)
10/30
%DGW
Zasilane z systemu 2 105 x 103 x 54 mm 899,00 zł S
Ex MS-14/N Półprzewodnikowy Metan (CH4)
10/30
%DGW
Zasilane z systemu 2 105 x 103 x 54 mm 899,00 zł S
Ex MS-14/N Półprzewodnikowy Metan (CH4)
10/30
%DGW
Zasilane z systemu 2 105 x 103 x 54 mm 1 499,00 zł N
Ex MS-15/N Półprzewodnikowy Propan-butan (LPG)
10/30
%DGW
Zasilane z systemu 2 105 x 103 x 54 mm 899,00 zł S
Ex MS-22/NL Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
20/100
ppm
Zasilane z systemu 2 105 x 103 x 54 mm 939,00 zł N
Ex MS-31/N-X Półprzewodnikowy Związki organiczne
20/40
%DGW
Zasilane z systemu 2 105 x 103 x 54 mm 1 089,00 zł N
Ex MS-41/N-X Półprzewodnikowy Amoniak (NH3)
500/1500
ppm
Zasilane z systemu 2 105 x 103 x 54 mm 939,00 zł N
Ex MS-61/N-X Półprzewodnikowy Freon (R32)
lub Freon (R410A)
1000/2000
ppm
Zasilane z systemu 2 105 x 103 x 54 mm 939,00 zł N
Ex MS-71/N Półprzewodnikowy Acetylen (C2H2)
lub Wodór (H2)
10/30
%DGW
Zasilane z systemu 2 105 x 103 x 54 mm 939,00 zł N
Ex MS-73/N-X Półprzewodnikowy Wodór (H2)
10/30
%DGW
Zasilane z systemu 2 105 x 103 x 54 mm 939,00 zł S
Nowość Ex MS-1KL/N-X Katalityczny Metan (CH4)
10/30
%DGW
Zasilane z systemu 2 1 199,00 zł S
Nowość Ex MS-1KL5/N-X Katalityczny Propan-butan (LPG)
10/30
%DGW
Zasilane z systemu 2 1 199,00 zł S
Ex MS-3K/N Katalityczny Związki organiczne
20/40
%DGW
Zasilane z systemu 2 105 x 103 x 54 mm 1 349,00 zł N
Ex MS-4K/N Katalityczny Amoniak (NH3)
5/15
%DGW
Zasilane z systemu 2 105 x 103 x 54 mm 1 199,00 zł N
Nowość Ex MS-7KL/N-X Katalityczny Wodór (H2)
10/30
%DGW
Zasilane z systemu 2 1 199,00 zł N
Ex MS-2E/N Elektrochemiczny Tlenek węgla (CO)
20/100
ppm
Zasilane z systemu 2 105 x 103 x 54 mm 1 299,00 zł N
Ex MS-4E/N-X Elektrochemiczny Amoniak (NH3)
500/800
ppm
Zasilane z systemu 2 105 x 103 x 54 mm 1 299,00 zł N
Ex MS-7E/N Elektrochemiczny Wodór (H2)
500/800
ppm
Zasilane z systemu 2 105 x 103 x 54 mm 1 299,00 zł N
Nowość Ex MS-9E5/N Elektrochemiczny Tlen (O2)
19/18
%v/v
Zasilane z systemu 2 1 299,00 zł N
Ex MS-1R2/N Optyczny (infra-red) Metan (CH4)
10/30
%DGW
Zasilane z systemu 2 105 x 103 x 54 mm 2 099,00 zł N
Ex MS-1R5/N Optyczny (infra-red) Propan-butan (LPG)
10/30
%DGW
Zasilane z systemu 2 105 x 103 x 54 mm 2 099,00 zł N
Ex MS-3R/N-X Optyczny (infra-red) Związki organiczne
20/40
%DGW
Zasilane z systemu 2 105 x 103 x 54 mm 2 249,00 zł N
Ex MS-8R/N Optyczny (infra-red) Dwutlenek węgla (CO2)
0,5/1,5
%v/v
Zasilane z systemu 2 105 x 103 x 54 mm 2 099,00 zł N

Sugerowane produkty

AP-1
Obudowy bryzgoszczelne AP-1
Obudowy bryzgoszczelne chroniące detektory przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi oraz uszkodzeniami mechanicznymi
AR-1
Osłony rurowe AR-1
Osłony z rur profilowanych zabezpieczające detektor przed bezpośrednim uszkodzeniem mechanicznym
DEX-G
DEX-G Ex
Przystosowanie detektorów DEX/F, DEX/A lub DEX/P o budowie przeciwwybuchowej (ATEX) do pracy w strefach zagrożonych wybuchem pyłów
GTS
Zestawy do testu gazowego GTS
Zestawy testowe do kontroli prawidłowości działania detektorów poprzez podanie gazowej mieszaniny testowej do komory pomiarowej detektora