MAG-3/DN65

MAG-3/DN65 Ex

Grupa urządzenia: Zawory odcinające
Typ urządzenia: MAG-3

MAG-3 są elementem wykonawczym Aktywnego Systemu Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej typu GX automatycznie odcinającego dopływ gazu i eliminującego zagrożenia wybuchem gazu ziemnego lub propanu-butanu w pomieszczeniach. Wersje MAG-3 BIO są przeznaczone do pracy z biogazami pochodzenia wysypiskowego lub z oczyszczalni ścieków.

Obszar zastosowań

 • w systemach zabezpieczających instalacje gazowe: w kotłowniach gazowych, budynkach użyteczności publicznej itp.;
 • zewnętrzne punkty redukcyjno-pomiarowe gazu (ciśnienie robocze do 0,5 MPa);
 • układy kogeneracyjne w oczyszczalniach ścieków lub na wysypiskach śmieci (modele MAG-3 BIO).

Cechy użytkowe

 • zarówno w pozycji otwartej jak i zamkniętej nie wymagają zasilania – są energooszczędne (impuls elektryczny 12V= o czasie trwania < 1s potrzebny jest jedynie do zamknięcia zaworu);
 • niewrażliwe na zanik napięcia zasilającego system – jego brak czy chwilowe zaniki nie powodują zmian w przepływie gazu przez zawór;
 • odporny na wszelkie zakłócenia mogące w stanie zamkniętym spowodować jego przypadkowe otwarcie (tylko świadome działanie osób nadzoru);
 • bardzo małe pole manewrowe wymagane do obsługi oraz mała siła potrzebna do otwarcia zaworu;
 • prosta, tania, niezawodna i lekka konstrukcja;
 • duża żywotność;
 • możliwość stosowania w strefach zagrożonych wybuchem zgodnie z wymogami Dyrektywy ATEX;
 • opcjonalnie wyposażone w czujnik zamknięcia zaworu – oznaczenie MAG-3w.

Schemat blokowyModel urządzenia: MAG-3/DN65

Parametry techniczne

Średnica zaworu
DN100
Ciśnienie nominalne
0,5 MPa
Przyłącze
Kołnierzowe
Średnica przyłącza
DN65
Kierunek przepływu gazu
kierunek zgodny ze strzałką na korpusie
Otwarcie / Zamknięcie zaworu
otwieranie wyłącznie ręczne; zamknięcie impulsem elektrycznym (12V=) lub przyciskiem na korpusie
Standardowe wyposażenie
klucz otwierający, dwa przeciwkołnierze stalowe, uszczelki, komplet śrub, podkładek i nakrętek
Możliwość pracy w strefie EX
Wymiary
325 x 257 x 270 mm
Kod EAN
5901769652613
Cena netto
2 599,00 zł S

Dokumentacja

Seria Dane techniczne Karta informacyjna urządzenia Instrukcja obsługi Deklaracja zgodności
05/2018 Pobierz plik Pobierz plik Pobierz plik
05/2016 Pobierz plik Pobierz plik Pobierz plik