Znaki towarowe i prawa autorskie

Logo i nazwa GAZEX®, nazwy DEX®, miniTOX®, ASBIG®, Aktywny System Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej® są chronionymi prawem znakami towarowymi należącymi do firmy GAZEX. Zawartość strony oraz wszelkie jej elementy, w tym układ i znaki graficzne są chronione prawem autorskim.

Wszelkie informacje zawarte na stronie internetowej są publikowane dla celów informacyjnych i reklamowych. GAZEX nie ponosi odpowiedzialności za ich dokładność, kompletność i sposób wykorzystania.

Zmiany warunków i zastrzeżeń

GAZEX rezerwuje sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszych Zastrzeżeń prawnych, aktualizując informacje zamieszczone na tej stronie.

Prezentowane w serwisie ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego. GAZEX zastrzega sobie prawo do zmiany cen, zmiany parametrów urządzeń oraz zmiany zakresu usług prezentowanych w niniejszym serwisie internetowym. Zmiany te mają wówczas charakter wiążący.