Akcesoria pomocnicze DG/w

DG/w jest mechanicznie dostosowaną wersją detektorów DG/F, DG/M (dwuprogowych) lub DG/P, DG/PV, DG-P/M (pomiarowych) do montażu na kanale wentylacyjnym. Posiada dodatkową sondę pomiarową, która po odpowiednim zainstalowaniu na ścianie kanału wentylacyjnego, zasysa powietrze umożliwiając pomiar stężenia niebezpiecznych substancji w kanale.

Sygnalizacja i parametry elektryczno-pomiarowe (z wyjątkiem czasu reakcji) są identyczne z parametrami odpowiedników w obudowach standardowych.

DG/w jest urządzeniem o konstrukcji zwykłej i nie może być stosowany w strefach klasyfikowanych jako strefy zagrożone wybuchem gazów, par lub pyłów.

Oferowane modele standardowe

Model Wymiary Cena netto G.t.
DG/w 111 x 151 x 170 mm N
Model Wymiary Cena netto G.t.
DG/w 111 x 151 x 170 mm N

Sugerowane produkty

DG/F
DG/F
Progowe detektory gazów toksycznych, wybuchowych, tlenu lub Freonów (HFC) o budowie bryzgoszczelnej
DG/M
DG/M RS-485
Progowe detektory gazów toksycznych, wybuchowych, tlenu lub Freonów (HFC) o budowie bryzgoszczelnej (wyposażone w magistralę RS-485)
DG/P
DG/P
Pomiarowe detektory gazów toksycznych, wybuchowych, tlenu lub Freonów (HFC) o budowie bryzgoszczelnej
DG/PV
DG/PV
Pomiarowe detektory gazów toksycznych, wybuchowych, tlenu lub Freonów (HFC) o budowie bryzgoszczelnej z aktywnym wyjściem prądowym 4-20mA oraz wyjściem napięciowym 2-10V (do systemów obcych)
DG-P/M
DG-P/M RS-485
Pomiarowe detektory gazów toksycznych, wybuchowych, tlenu lub Freonów (HFC) o budowie bryzgoszczelnej (wyposażone w magistralę RS-485)