Kotłownie gazowe z Aktywnym Systemem Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej (ASBIG®)

Zawór odcinający Maksymalna ilość detektorów Zasilanie sterownika systemu Długość przewodu połączeniowego z zaworem ponad 44m
MAG-3 2 230V~ PDF DWG
MAG-3 2 230V~ PDF DWG
MAG-3 2 12V= PDF DWG
MAG-3 2 12V= PDF DWG
MAG-3 4 230V~ PDF DWG
MAG-3 4 230V~ PDF DWG
MAG-3 4 12V= PDF DWG
MAG-3 4 12V= PDF DWG
ZM 2 230V~ PDF DWG
ZM 4 230V~ PDF DWG

Instalacje gazowe w strefach przemysłowych

Zawór odcinający Maksymalna ilość detektorów Zasilanie sterownika systemu Długość przewodu połączeniowego z zaworem ponad 44m
MAG-3 8 230V~ PDF DWG
MAG-3 8 230V~ PDF DWG
MAG-3 8 12V= PDF DWG
MAG-3 8 12V= PDF DWG
MAG-3 16 230V~ PDF DWG
MAG-3 16 230V~ PDF DWG
MAG-3 16 12V= PDF DWG
MAG-3 16 12V= PDF DWG
ZM 8 230V~ PDF DWG
ZM 16 230V~ PDF DWG

Systemy detekcji gazów w strefach przemysłowych

Systemy progowe — sterujące urządzeniami oraz ostrzegające o przekroczeniu określonych stężeń gazów (progów)
Maksymalna ilość detektorów Zasilanie sterownika systemu Podtrzymanie akumulatorowe zasilania
1 12V= PDF DWG
2 230V~ PDF DWG
2 12V= PDF DWG
4 230V~ PDF DWG
4 12V= PDF DWG
8 230V~ PDF DWG
8 12V= PDF DWG
16 230V~ PDF DWG
16 12V= PDF DWG
Systemy pomiarowe — sterujące urządzeniami oraz podające (opcjonalnie wyświetlające) aktualną wielkość stężenia gazów
Maksymalna ilość detektorów Zasilanie sterownika systemu Podtrzymanie akumulatorowe zasilania
1 12V= PDF DWG
4 230V~ PDF DWG
4 12V= PDF DWG
8 230V~ PDF DWG
8 12V= PDF DWG
16 230V~ PDF DWG
16 12V= PDF DWG

Systemy kontroli spalin (CO, CO2) i LPG w garażach podziemnych (autonomiczne, bez centrali)

Ilość progów alarmowych Zasilanie sterownika systemu
2 230V~ PDF DWG
3 230V~ PDF DWG

Detekcja tlenku węgla (CO) i propanu-butanu (LPG) w garażach podziemnych (systemy adresowalne, współpraca z BMS)

Ilość stref Zasilanie sterownika systemu Maksymalna ilość detektorów
1 24V= 14 PDF DWG
1 24V= 28 PDF DWG
2+ 24V= PDF DWG

Detekcja gazów palnych w strefie Ex

Ilość stref Zasilanie sterownika systemu Podtrzymanie zasilania
1+ 24V= PDF DWG
1+ 24V= PDF DWG

Detekcja metanu (CH4) lub propanu-butanu (LPG) w halach przemysłowych

Ilość stref Zasilanie sterownika systemu
1 24V= PDF DWG
2+ 24V= PDF DWG

Detekcja Freonów w budynkach użyteczności publicznej

Ilość stref Zasilanie sterownika systemu
1 24V= PDF DWG
2+ 24V= PDF DWG