Please note that this page is only available in polish language.

Rozwój inteligentnych systemów zarządzania budynkami ukierunkował rozwój branży systemów detekcji gazów. Aby sprostać wysokim standardom, firma GAZEX opracowała Cyfrowy System Detekcji Gazów (CSDG), pozwalający na ciągłą kontrolę obecności gazów w budynkach użyteczności publicznej czy zakładach przemysłowych.

CSDG jest systemem rozproszonym, w którym elementy połączone są przewodem przeznaczonym do cyfrowej transmisji danych w standardzie RS-485 zgodnie z protokołem Modbus RTU.

Schemat blokowy typowej konfiguracji systemu CSDG
Rys. 1. Schemat blokowy typowej konfiguracji systemu.

Architektura CSDG oparta jest o jednostkę sterującą – moduł nadzorczy MDD-256/T. Moduł ten cyklicznie odpytuje wszystkie detektory gazu, gromadzi i analizuje odebrane dane pomiarowe oraz steruje modułami wykonawczymi. Zebrane dane można zwizualizować na ekranie komputera przy pomocy bezpłatnej aplikacji MDD256 View lub udostępnić do zewnętrznych systemów sterująco-kontrolnych BMS.

MDD-256/T
MDD-256/T RS-485 TS-35
Addressable control units for supervision of the Digital Gas Detection System, TS35 rail mounting

Moduły wykonawcze są urządzeniami dodatkowymi, przypisanymi do wybranej grupy detektorów. Mogą być stosowane w różnej ilości, zależnie od potrzeb. Moduł MDD-R4/T rozszerza liczbę wyjść sterujących urządzeniami zewnętrznymi. Podobną funkcję pełni moduł MDD-L32/T, który dodatkowo wizualizuje stany detektorów danej grupy. Moduł MDD-C32/T umożliwia przypisanie do grupy detektorów niezależnego wyjścia alarmowego.

Podstawowe moduły wykonawcze
MDD-R4/T
MDD-R4/T RS-485 TS-35
Addressable executive units providing additional outputs for control of actuators or sirens, TS35 rail mounting
MDD-L32/T
MDD-L32/T RS-485 TS-35
Addressable executive units for status visualization of 32 detectors, TS35 rail mounting
MDD-C32/T
MDD-C32/T RS-485 TS-35
Addressable executive units, 32 OC outputs, TS35 rail mounting
Moduły wykonawcze i przelotowe pozwalające przyłączyć detektory nieposiadające magistrali RS-485
MDD-1/T
MDD-1/T RS-485 TS-35
Addressable executive and power supply units for one DEX/F, DEX/A, DG/F, DG.EN, DEX/P or DG/P detector, individual control outputs, TS35 rail mounting
MDD-1x/T
MDD-1x/T RS-485 TS-35
Addressable executive units and power supply for one DEX/F, DG/F, DG.EN or DEX/A detector, TS35 rail mounting
MDD-1
MDD-1 RS-485
Addressable pass-through units for connecting one DEX/P, DEX/F, DG/P, DG/F or DG.EN detector to a digital bus in RS-485 standard
Pozostałe moduły wykonawcze
MDD-ZW
MDD-ZW RS-485
Addressable control units for MAG-3 shut-off valves
MDD-N1
MDD-N1 RS-485
Addressable alarm input connection units for connecting any dual-threshold gas detection system to a Digital Gas Detection System
MDD-S2
MDD-S2 RS-485
Addressable alarm output units for controlling visual and acoustic warning devices

System ma strukturę logiczną podzieloną na grupy składające się z maksymalnie 32 detektorów. W obrębie każdej grupy można realizować niezależne funkcje alarmowe i sterujące przy pomocy modułów wykonawczych. Moduł MDD-256/T może obsłużyć maksymalnie 224 detektory i 21 modułów wykonawczych.

Detektory adresowalne wyposażone w magistralę RS-485
DG/M
DG/M RS-485
Threshold detectors of toxic and combustible gases (also oxygen and Freon HFC) with splashproof construction and RS-485 bus connectivity
DG/MR
DG/MR RS-485
Threshold detectors of toxic and combustible gases (also oxygen and Freon HFC) with splash-proof construction, RS-485 bus connectivity, and relay outputs
DG-P/M
DG-P/M RS-485
Concentration measurement and detection devices for toxic and combustible gases (also oxygen and Freon HFC) with splash-proof construction and RS-485 bus connectivity
DG-P/MR
DG-P/MR RS-485
Concentration measurement and detection devices for toxic and combustible gases (also oxygen and Freon HFC) with splash-proof construction, RS-485 bus connectivity, and relay outputs
DG.EN/M
DG.EN/M RS-485
Cost-effective threshold detectors of toxic and combustible gases (also oxygen and Freon HFC) with splash-proof construction and RS-485 bus connectivity
DD
DD RS-485
Threshold detectors of toxic and combustible gases (also Freon HFC) used in public buildings (with RS-485 bus connectivity)
Akcesoria
RZ+
Modular switchgear RZ+
Modular switchgear with TS35 rails, equipped and wired according to customer requirements (ready for installation)
RM
Modular relays RM TS-35
Expansion modules for Gazex control units and detectors providing additional relay outputs and galvanic separation
MDD-CV/T New
Digital signal converter MDD-CV/T RS-485 TS-35
Digital signal converter allows to connect any PC/laptop to the RS-485 port of the MDD-256/T type supervisory control module
CB
Digital bus terminal boxes CB RS-485
RS-485 bus terminal boxes designed for use in Digital Gas Detection System

CDSG jest systemem magistralowym, w którym wszystkie urządzenia podłączone są do wspólnego przewodu. Topologia magistralowa, w porównaniu od standardowej struktury gwiazdy, pozwala ograniczyć koszty wykonania okablowania, skrócić czas podłączenia urządzeń oraz uruchomienia systemu detekcji gazu, a w trakcie użytkowania systemu umożliwia łatwą rozbudowę.

CSDG jest bardzo uniwersalny – można go swobodnie rozbudowywać, modyfikować, zmieniać jego funkcjonalność. CSDG łamie wszelkie schematy. Otwiera praktycznie nieograniczone możliwości projektowe. Umożliwia konfigurację małych systemów składających się z MDD-256/T i kilku detektorów, a także budowę rozległych systemów złożonych z kilkuset urządzeń, gdzie sterowanie urządzeniami zewnętrznymi (np. zaworami odcinającymi gaz do instalacji) jest realizowane lokalnie przy wykorzystaniu modułów wykonawczych.

Możliwości rozbudowy systemu CSDG
Rys. 2. Możliwości rozbudowy systemu CSDG.


Cyfrowy System Detekcji Gazów wychodzi naprzeciw zmieniającym się z czasem wymaganiom użytkowników dzięki swojej elastyczności. Jest w stanie zaspokoić potrzeby najbardziej wymagających użytkowników dzięki siedmiu podstawowym zasadom, które przyświecały projektantom systemu:

Uniwersalność
Możliwość konfigurowania małych systemów składających się z jednego detektora, jak również rozległych systemów zbudowanych z kilkuset urządzeń przy wykorzystaniu powtarzających się bloków funkcjonalnych (obniżenie kosztów eksploatacji i serwisu).
Elastyczność
Proste dostosowywanie parametrów modułów wykonawczych poprzez zmianę ustawień konfiguracyjnych, zależnie od potrzeb użytkownika.
Skalowalność
Możliwość rozbudowy systemu o dodatkowe urządzenia, bez konieczności wymiany jakichkolwiek elementów istniejącego systemu.
Segmentacja
Możliwość konfiguracji systemów w grupach pełniących funkcje lokalnych systemów detekcji (sterowanie, sygnalizacja i funkcjonalność dobrana do lokalnych potrzeb), a jednocześnie połączone do jednej wspólnej sieci nadzorowanej przez jednostkę centralną.
Integralność
Możliwość komunikacji z zewnętrznymi systemami nadzoru i kontroli z dodatkowego portu jednostki centralnej (skrócenie czasu uzyskania informacji o całym systemie, uproszczenie procedury integracji, dopasowanie parametrów komunikacji do zewnętrznej sieci).
Wymienność
Moduł z sensorem gazów umożliwia zmianę parametrów detektora bez konieczności jego demontażu oraz ułatwia, przyśpiesza i zdecydowanie obniża koszty eksploatacji systemu detekcji.
Prostota obsługi
Możliwość szybkiej konfiguracji parametrów systemu i przeprowadzenia pełnej diagnostyki dzięki bezpłatnemu i intuicyjnego oprogramowaniu serwisowemu.

Publikacje

Ulotka