Z nami pracujesz i żyjesz bezpieczniej


Producent systemów detekcji gazów wybuchowych, toksycznych i tlenu

3 LATA STANDARDOWEJ GWARANCJI GAZEX
Najwyższa jakość to dla nas priorytet. Wszystkie urządzenia produkcji GAZEX wyprodukowane po 1 stycznia 2021 roku otrzymują nową, bezpłatną, 3-letnią gwarancję jakości (nie dotyczy urządzeń objętych OGG+). Sprawdź nową politykę gwarancyjną!

Podział oferowanych produktów na grupy funkcjonalne

Detektory gazów
Urządzenia przeznaczone do wykrywania obecności niebezpiecznych stężeń gazów
Moduły sterujące
Urządzenia umożliwiające budowę systemów detekcji gazów
Zawory odcinające
Urządzenia umożliwiające szybkie i skuteczne zamknięcie dopływu gazu do instalacji gazowych
Sygnalizatory
Urządzenia przeznaczone do optycznej i akustycznej sygnalizacji stanów alarmowych
Zasilacze
Urządzenia zasilające systemy detekcji gazów
Akcesoria
Moduły sensoryczne, obudowy, osłony i inne urządzenia dodatkowe

Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne urządzeń, wzorcowania detektorów, montaż urządzeń oraz okablowania, konserwacja i kontrole okresowe systemów detekcji gazów, uruchomienia systemów zainstalowanych przez Klientów

Zleć naprawę lub wzorcowanie
Zleć naprawę lub wzorcowanie urządzeń w punkcie serwisowym lub wysyłkowo (door-to-door lub własnym kurierem)
Serwis wyjazdowy
Zleć kontrolę działania, wzorcowanie, uruchomienie, montaż lub modernizację systemu detekcji gazów na obiekcie
Sieć Autoryzowanego Serwisu
Lista Autoryzowanych Serwisów z możliwością weryfikacji autentyczności Certyfikatu Autoryzowanego Serwisanta

Chęć skorzystania z usług serwisu GAZEX realizowana jest poprzez rejestrację zlecenia serwisowego na stronie Naprawa lub wzorcowanie. Za pomocą formularza online zlecisz usługę wzorcowania, naprawy gwarancyjnej/pogwarancyjnej lub kontrolę działania urządzenia. Po zarejestrowaniu zlecenia otrzymasz instrukcję przygotowania urządzenia do wysyłki lub osobistego dostarczenia wraz z wymaganymi dokumentami.

Formularz rejestracyjny składa się z 5 kroków, w których zbierzemy od Ciebie dane potrzebne do realizacji zlecenia, tj.:

 1. numer NIP nabywcy,
 2. dane do rozliczenia zlecenia oraz dane osoby kontaktowej,
 3. informacje o urządzeniach i typie zlecanej usługi,
 4. sposób dostawy i odbioru sprzętu,
 5. formę rozliczenia:
  • płatność online,
  • tradycyjny przelew bankowy,
  • za pobraniem,
  • gotówką.

W trakcie rejestrowania zlecenia serwisowego wybierzesz sposób dostarczenia i odbioru sprzętu z serwisu GAZEX. Dostępne są poniższe możliwości:

 • UPS Door-To-Door – kompleksowa usługa polegająca na odbiorze przez kuriera UPS urządzeń z miejsca pracy/zamieszkania, a następnie odesłaniu ich z powrotem po wykonanej usłudze serwisowej.
 • Wysyłka UPS Kurier – dostarcz urządzenia do punktu serwisowego własnym przewoźnikiem lub osobiście. Po wykonanej usłudze serwisowej wyślemy sprzęt kurierem UPS na wskazany w zleceniu adres.
 • Wysyłka InPost Paczkomaty – dostarcz urządzenia do punktu serwisowego własnym przewoźnikiem lub osobiście. Po wykonanej usłudze serwisowej wyślemy sprzęt do wskazanego w zleceniu Paczkomatu InPost.
 • Odbiór w punkcie serwisowym – dostarcz urządzenia do punktu serwisowego własnym przewoźnikiem lub osobiście. Po wykonanej usłudze serwisowej poinformujemy Cię, kiedy sprzęt będzie gotowy do odbioru osobistego.

Po zarejestrowaniu zlecenia serwisowego wyślemy na podany adres e-mail informacje w jaki sposób przygotować urządzenia do wysyłki lub osobistego dostarczenia wraz z wymaganymi dokumentami. Postępuj zgodnie z instrukcją.

Czas realizacji zlecenia serwisowego uzależniony od wielu czynników takich, jak: typ sensora i rodzaj medium kalibracyjnego w przypadku wzorcowania modułów sensorycznych, stan techniczny urządzeń dostarczonych do naprawy itd.

Uwaga: Czas realizacji zlecenia serwisowego w przypadku wzorcowania większości sensorów katalitycznych oraz wybranych sensorów elektrochemicznych wynosi minimum 21 dni kalendarzowych. Wydłużony czas wykonywania usługi związany jest z koniecznością wstępnej stabilizacji parametrów metrologicznych sensora przed poddaniem go procedurze wzorcowania w Laboratorium Wzorcującym GAZEX.

Dobra rada: Aby pomieszczenie monitorowane przez system detekcji gazu nie pozostało bez dozoru na czas przeprowadzania wzorcowania sensorów w Laboratorium Wzorcującym GAZEX, zalecamy zakup zapasowego kompletu modułów sensora. Rozwiązanie takie gwarantuje bezpieczeństwo użytkowania obiektu przez zachowanie ciągłości pracy systemu. Użytkownik może rotować kompletami modułów sensora, wymieniając pracujące aktualnie podzespoły na nowo skalibrowane w terminie wskazanym w świadectwie wzorcowania i/lub na żółtej naklejce znajdującej się na obudowie detektora.

Realizacja usług serwisowych – realizowanych przez serwis stacjonarny (wzorcowanie detektorów, naprawa urządzeń, etc.) – wykonywana jest w oparciu o cennik usług standardowych. Usługi niestandardowe wyceniane są indywidualnie i wykonywane po wstępnej ocenie technicznej, polegającej na sprawdzeniu stanu sprzętu, przetestowaniu, oszacowaniu uszkodzeń, wycenie części zamiennych i kosztów naprawy.

O zmianie statusu zlecenia informujemy drogą elektroniczną. Wiadomości e-mail wysyłane są w momencie rejestracji zlecenia, w chwili przyjęcia zlecenia do realizacji oraz po zakończenia prac i skompletowaniu urządzeń do wysyłki. Jeśli zakres prac wykracza poza standardowo przyjęte rozwiązania lub naprawa urządzenia nie jest uzasadniona ekonomicznie, serwisant podejmuje dalsze działania wyłącznie po uprzedniej konsultacji z klientem.

Wszelkie pytania związane z realizowanym zleceniem serwisowym należy przesyłać drogą elektroniczną na adres serwis@gazex.pl w tytule podając numer RMA.

Detektory produkowane przez firmę GAZEX mogą być wyposażone w 4 rodzaje modułów sensorycznych: półprzewodnikowe, katalityczne, elektrochemiczne i infra-red. W przypadku wybranych typów półprzewodnikowych modułów sensorycznych dostarczonych do wzorcowania otrzymasz zupełnie nowy element o parametrach zgodnych z dostarczonymi do serwisu podzespołami (to samo medium kalibracyjne, analogiczne wartości progów alarmowych). Nowy moduł sensoryczny posiada inny numer seryjny.

Moduły sensoryczne, które przeszły proces wzorcowania w Laboratorium Wzorcującym GAZEX, dostarczane są z dokumentem Skróconego Świadectwa Wzorcowania (SSW) i naklejkami w kolorze żółtym, na których oznaczono graniczną, nieprzekraczalną datę kolejnego wzorcowania. Na naklejce podano także informacje o typie modułu sensorycznego, medium i wartościach progów alarmowych.

Chęć skorzystania z wyjazdowych usług serwisowych realizowana jest poprzez rejestrację wyjazdowego zlecenia serwisowego pod adresem Serwis wyjazdowy. Za pomocą formularza online zlecisz usługę kontroli działania, wzorcowania, uruchomienia, montażu lub modernizacji systemu detekcji gazu bezpośrednio na obiekcie.

Projektowanie systemów detekcji gazów

Materiały pomocnicze do projektowania systemów detekcji gazów

Schematy blokowe
Schematy blokowe przykładowych, najczęściej stosowanych systemów detekcji gazów w formacie DWG oraz PDF
Biblioteki CAD
Biblioteki CAD w formacie DWG ułatwiające opracowanie rysunków i schematów elektrycznych
Dane do projektowania
Biuletyn informacyjny zawierający szczegółowe informacje przydatne podczas projektowania systemów detekcji gazów
Akty prawne
Fragmenty wybranych aktów prawnych nakazujące stosowanie systemów detekcji gazów lub mierników stężeń gazów

Najnowsze publikacje prasowe

Niedawne incydenty w placówkach służby zdrowia zwróciły uwagę na potrzebę podniesienia świadomości w zakresie atmosfery wzbogaconej w tlen, zwłaszcza w czasie pandemii COVID-19. Potencjalne zagrożenia związane z atmosferą wzbogaconą w tlen są dobrze znane i w szeregu publikacji EIGA personel pracujący z tlenem może znaleźć szczegółowe informacje dotyczące zagrożeń pożarowych i wybuchowych związanych z tymi warunkami. Ponadto, w czasie pandemii …

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. klasyfikuje urządzenia zabezpieczające przed powstawaniem wybuchu i ograniczające jego skutki jako urządzenia przeciwpożarowe. Jest to zrozumiałe, ponieważ często konsekwencją wybuchów są pożary. Zdarza się, że sam wybuch nie powoduje pożaru, ale uszkadza instalacje elektryczne lub gazowe, a te uszkodzenia mogą przyczyniać się do wybuchu pożarów. Do urządzeń, które …

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. z późniejszymi zmianami w §108 reguluje zasady stosowania wentylacji w garażach zamkniętych dla samochodów osobowych. W garażach powyżej 10 stanowisk musi być stosowana wentylacja mechaniczna sterowana czujkami (detektorami) niedopuszczalnego stężenia tlenku węgla (CO). Niestety, nie zdefiniowano jaką wartość należy uznać za niedopuszczalną. Karta charakterystyki tlenku węgla Centralnego Instytutu Ochrony Pracy informuje, …