Tablice ostrzegawcze TP-4.s

Jedno- lub dwustronne, podświetlane tablice ostrzegawcze LED typu TP-4.s są przeznaczone do wizualnej prezentacji stanu alarmowego pojawiającego się na wyjściach sterujących detektorów WG (garaże podziemne) lub modułów sterujących typu MD lub MDD (systemy detekcji gazów toksycznych).

Posiadają stały napis ostrzegawczy lub informacyjny (standardowa treść lub wg życzenia Klienta) pojawiający się dopiero w momencie podświetlenia (pulsujący w stanie aktywnym). Możliwe jest podłączenie z cichym lub głośnym sygnalizatorem dźwiękowym (działającym w stanie aktywnym).

Tablice posiadają budowę zwykłą – nie mogą być stosowane w przestrzeniach określonych jako strefy zagrożenia wybuchem gazów, par lub pyłów. Są przeznaczone do stosowania wewnątrz budynków.

Cechy użytkowe

  • nowoczesna forma wizualna, czytelne napisy (standardowa wysokość liter 35mm);
  • napis nieczytelny bez podświetlenia, ujawnia się po załączeniu zasilania;
  • podświetlenie pulsujące, barwy czerwonej – zwracające uwagę obserwatora;
  • źródło światła: wysokowydajne diody LED – wysoka trwałość i niezawodność, mały pobór mocy;
  • zasilanie napięciem bezpiecznym 12V= lub 24V=;
  • TP-4.s(2)/TP-4.ds(2) - dwuczęściowa konstrukcja: tablica TP-4.As(2)/TP-4.dAs(2) + TPZ-4 zasilacz sieciowy 12V= (w puszce przyłączeniowej z elastycznymi, płaskimi przepustami);
  • podłączenie 4-żyłowe (TP-4.s2, TP-4.ds2) – możliwość podłączenia cichej/głośnej sygnalizacji akustycznej;
  • możliwość wyłączenia sygnalizacji akustycznej;
  • montaż naścienny (tablica jednostronna) lub podwieszany (tablica dwustronna);
  • modele /H0 – napis dowolny, według specyfikacji: 2 rzędy napisów, 20 znaków max. na rząd.

Oferowane modele standardowe

Model Sygnalizacja Napis informacyjny Napięcie zasilania Cena netto G.t.
TP-4.s/H0 + (zgodnie z zamówieniem) 230V~ 469,00 zł N
TP-4.s/H1 + NIE WCHODZIĆ NADMIAR SPALIN 230V~ 369,00 zł S
TP-4.s/H3 + NIE WJEŻDŻAĆ NADMIAR SPALIN 230V~ 369,00 zł S
TP-4.s/H4 + WYCIEK AUTOGAZU ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ 230V~ 369,00 zł S
TP-4.s/H5 + UWAGA! NADMIAR SPALIN 230V~ 369,00 zł S
TP-4.s/H7 + WYCIEK WODORU ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ 230V~ 369,00 zł S
TP-4.s/H8 + ALARM CO2 NIE WCHODZIĆ 230V~ 369,00 zł S
TP-4.s/H9 + ALARM CO2 OPUŚCIĆ POMIESZCZENIE 230V~ 369,00 zł S
TP-4.s2/H2 + OPUŚCIĆ GARAŻ NADMIAR SPALIN 230V~ 389,00 zł S
TP-4.ds/H0 + (×2) (zgodnie z zamówieniem) 230V~ 689,00 zł N
TP-4.ds/H4 + (×2) WYCIEK AUTOGAZU ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ 230V~ 689,00 zł N
TP-4.ds/H5 + (×2) UWAGA! NADMIAR SPALIN 230V~ 469,00 zł S
TP-4.ds2/H2 + (×2) OPUŚCIĆ GARAŻ NADMIAR SPALIN 230V~ 489,00 zł S
 
TP-4.As/H0 + (zgodnie z zamówieniem) 12V= 399,00 zł N
TP-4.As/H1 + NIE WCHODZIĆ NADMIAR SPALIN 12V= 299,00 zł S
TP-4.As/H3 + NIE WJEŻDŻAĆ NADMIAR SPALIN 12V= 299,00 zł S
TP-4.As/H4 + WYCIEK AUTOGAZU ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ 12V= 299,00 zł S
TP-4.As/H5 + UWAGA! NADMIAR SPALIN 12V= 299,00 zł S
TP-4.As/H7 + WYCIEK WODORU ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ 12V= 299,00 zł S
TP-4.As/H8 + ALARM CO2 NIE WCHODZIĆ 12V= 299,00 zł S
TP-4.As/H9 + ALARM CO2 OPUŚCIĆ POMIESZCZENIE 12V= 299,00 zł S
TP-4.dAs/H0 + (×2) (zgodnie z zamówieniem) 12V= 619,00 zł N
TP-4.dAs/H4 + (×2) WYCIEK AUTOGAZU ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ 12V= 619,00 zł N
TP-4.dAs/H5 + (×2) UWAGA! NADMIAR SPALIN 12V= 399,00 zł S
 
TP-4.As2/H2 + OPUŚCIĆ GARAŻ NADMIAR SPALIN 12/24V= 319,00 zł S
TP-4.dAs2/H2 + (×2) OPUŚCIĆ GARAŻ NADMIAR SPALIN 12/24V= 419,00 zł S
 
TP-4.A24s/H0 + (zgodnie z zamówieniem) 24V= 399,00 zł N
TP-4.A24s/H1 + NIE WCHODZIĆ NADMIAR SPALIN 24V= 299,00 zł N
TP-4.A24s/H3 + NIE WJEŻDŻAĆ NADMIAR SPALIN 24V= 299,00 zł N
TP-4.A24s/H4 + WYCIEK AUTOGAZU ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ 24V= 299,00 zł N
TP-4.A24s/H5 + UWAGA! NADMIAR SPALIN 24V= 299,00 zł N
TP-4.A24s/H7 + WYCIEK WODORU ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ 24V= 299,00 zł N
TP-4.A24s/H8 + ALARM CO2 NIE WCHODZIĆ 24V= 299,00 zł N
TP-4.A24s/H9 + ALARM CO2 OPUŚCIĆ POMIESZCZENIE 24V= 299,00 zł N
TP-4.dA24s/H0 + (×2) (zgodnie z zamówieniem) 24V= 619,00 zł N
TP-4.dA24s/H4 + (×2) WYCIEK AUTOGAZU ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ 24V= 619,00 zł N
TP-4.dA24s/H5 + (×2) UWAGA! NADMIAR SPALIN 24V= 399,00 zł N
Model Sygnalizacja Napis informacyjny Napięcie zasilania Wymiary Cena netto G.t.
TP-4.s/H0 + (zgodnie z zamówieniem) 230V~ 555 x 155 x 23 mm 469,00 zł N
TP-4.s/H1 + NIE WCHODZIĆ NADMIAR SPALIN 230V~ 555 x 155 x 23 mm 369,00 zł S
TP-4.s/H3 + NIE WJEŻDŻAĆ NADMIAR SPALIN 230V~ 555 x 155 x 23 mm 369,00 zł S
TP-4.s/H4 + WYCIEK AUTOGAZU ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ 230V~ 555 x 155 x 23 mm 369,00 zł S
TP-4.s/H5 + UWAGA! NADMIAR SPALIN 230V~ 555 x 155 x 23 mm 369,00 zł S
TP-4.s/H7 + WYCIEK WODORU ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ 230V~ 555 x 155 x 23 mm 369,00 zł S
TP-4.s/H8 + ALARM CO2 NIE WCHODZIĆ 230V~ 555 x 155 x 23 mm 369,00 zł S
TP-4.s/H9 + ALARM CO2 OPUŚCIĆ POMIESZCZENIE 230V~ 555 x 155 x 23 mm 369,00 zł S
TP-4.s2/H2 + OPUŚCIĆ GARAŻ NADMIAR SPALIN 230V~ 555 x 155 x 23 mm 389,00 zł S
TP-4.ds/H0 + (×2) (zgodnie z zamówieniem) 230V~ 555 x 155 x 23 mm 689,00 zł N
TP-4.ds/H4 + (×2) WYCIEK AUTOGAZU ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ 230V~ 555 x 155 x 23 mm 689,00 zł N
TP-4.ds/H5 + (×2) UWAGA! NADMIAR SPALIN 230V~ 555 x 155 x 23 mm 469,00 zł S
TP-4.ds2/H2 + (×2) OPUŚCIĆ GARAŻ NADMIAR SPALIN 230V~ 555 x 155 x 23 mm 489,00 zł S
 
TP-4.As/H0 + (zgodnie z zamówieniem) 12V= 555 x 155 x 23 mm 399,00 zł N
TP-4.As/H1 + NIE WCHODZIĆ NADMIAR SPALIN 12V= 555 x 155 x 23 mm 299,00 zł S
TP-4.As/H3 + NIE WJEŻDŻAĆ NADMIAR SPALIN 12V= 555 x 155 x 23 mm 299,00 zł S
TP-4.As/H4 + WYCIEK AUTOGAZU ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ 12V= 555 x 155 x 23 mm 299,00 zł S
TP-4.As/H5 + UWAGA! NADMIAR SPALIN 12V= 555 x 155 x 23 mm 299,00 zł S
TP-4.As/H7 + WYCIEK WODORU ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ 12V= 555 x 155 x 23 mm 299,00 zł S
TP-4.As/H8 + ALARM CO2 NIE WCHODZIĆ 12V= 555 x 155 x 23 mm 299,00 zł S
TP-4.As/H9 + ALARM CO2 OPUŚCIĆ POMIESZCZENIE 12V= 555 x 155 x 23 mm 299,00 zł S
TP-4.dAs/H0 + (×2) (zgodnie z zamówieniem) 12V= 555 x 155 x 23 mm 619,00 zł N
TP-4.dAs/H4 + (×2) WYCIEK AUTOGAZU ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ 12V= 555 x 155 x 23 mm 619,00 zł N
TP-4.dAs/H5 + (×2) UWAGA! NADMIAR SPALIN 12V= 555 x 155 x 23 mm 399,00 zł S
 
TP-4.As2/H2 + OPUŚCIĆ GARAŻ NADMIAR SPALIN 12/24V= 555 x 155 x 23 mm 319,00 zł S
TP-4.dAs2/H2 + (×2) OPUŚCIĆ GARAŻ NADMIAR SPALIN 12/24V= 555 x 155 x 23 mm 419,00 zł S
 
TP-4.A24s/H0 + (zgodnie z zamówieniem) 24V= 555 x 155 x 23 mm 399,00 zł N
TP-4.A24s/H1 + NIE WCHODZIĆ NADMIAR SPALIN 24V= 555 x 155 x 23 mm 299,00 zł N
TP-4.A24s/H3 + NIE WJEŻDŻAĆ NADMIAR SPALIN 24V= 555 x 155 x 23 mm 299,00 zł N
TP-4.A24s/H4 + WYCIEK AUTOGAZU ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ 24V= 555 x 155 x 23 mm 299,00 zł N
TP-4.A24s/H5 + UWAGA! NADMIAR SPALIN 24V= 555 x 155 x 23 mm 299,00 zł N
TP-4.A24s/H7 + WYCIEK WODORU ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ 24V= 555 x 155 x 23 mm 299,00 zł N
TP-4.A24s/H8 + ALARM CO2 NIE WCHODZIĆ 24V= 555 x 155 x 23 mm 299,00 zł N
TP-4.A24s/H9 + ALARM CO2 OPUŚCIĆ POMIESZCZENIE 24V= 555 x 155 x 23 mm 299,00 zł N
TP-4.dA24s/H0 + (×2) (zgodnie z zamówieniem) 24V= 555 x 155 x 23 mm 619,00 zł N
TP-4.dA24s/H4 + (×2) WYCIEK AUTOGAZU ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ 24V= 555 x 155 x 23 mm 619,00 zł N
TP-4.dA24s/H5 + (×2) UWAGA! NADMIAR SPALIN 24V= 555 x 155 x 23 mm 399,00 zł N