Mechanizm usługi wzorcowania przez wymianę jest niezwykle prosty
Składa się z poniższych, czterech kroków:

1. Zakup
kompletu nowo wzorcowanych modułów sensorycznych po wypełnieniu formularza zlecenia na stronie

2. Wymiana
samodzielna aktualnie pracujących modułów sensorycznych na komplet nowo zakupionych podzespołów

3. Odesłanie
kompletu zdemontowanych modułów sensorycznych do siedziby GAZEX
(w terminie 30 dni od daty zakupu)

4. Zwrot kosztów
wynikających z różnicy ceny zakupu modułów sensorycznych i ceny ich wzorcowania
Moduły sensoryczne objęte usługą wzorcowania przez wymianę
Nowo wzorcowany moduł sensoryczny Odpowiednik funkcjonalny Sensor Medium Standardowe progi alarmowe lub zakres pomiarowy Cena netto G/T Cena wzorcowania netto G/T
MS-11.EG-WpW MS-11.EG Półprzewodnikowy Metan (CH4)
10/20/30
%DGW
179,00 zł C 85,00 zł C
MS-12/N-WpW MS-12/N Półprzewodnikowy Metan (CH4)
10/30
%DGW
209,00 zł C 85,00 zł C
MS-14.EG-WpW MS-14.EG Półprzewodnikowy Metan (CH4)
10/20/30
%DGW
179,00 zł C 85,00 zł C
MS-14/N-WpW MS-14/N Półprzewodnikowy Metan (CH4)
10/30
%DGW
209,00 zł C 85,00 zł C
MS-15.EG-WpW MS-15.EG Półprzewodnikowy Propan-butan (LPG)
10/20/30
%DGW
179,00 zł C 85,00 zł C
MS-15/N-WpW MS-15/N Półprzewodnikowy Propan-butan (LPG)
10/30
%DGW
209,00 zł C 85,00 zł C
MS-22.EG-EN-WpW MS-22.EG-EN Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
20/100/(300)
ppm
179,00 zł C 85,00 zł C
MS-22.EG-WpW MS-22.EG Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
30/60/150
ppm
179,00 zł C 85,00 zł C
MS-22/NL-WpW MS-22/NL Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
20/100
ppm
209,00 zł C 85,00 zł C