AirTECH max+/M

AirTECH max+/M Wyjście RS-485

Grupa urządzenia: Kontrolery wentylacji
Typ urządzenia: AirTECH max+

Kontrolery AirTECH max+ są przeznaczone do selektywnego pomiaru stężenia dwutlenku węgla w zakresie do 5% v/v w pomieszczeniach zamkniętych zagrożonych emisją dużych ilości CO2 (browary, paczkowalnie, rozlewnie napojów gazowanych, ciągi technologiczne z CO2).

Opcjonalnie dostępne są również wersje AirTECH max+ o innym zakresie pomiarowym (1 do 20% v/v CO2), z wyjściem pomiarowym 4-20mA lub 2-10V i/lub z wyjściem cyfrowym RS485 (protokół MODBUS RTU).

Kontrolery umożliwiają automatyczne sterowanie wentylacją poprzez wyjścia stykowe oraz sterowanie sygnalizacją przekroczenia zadanych progów stężenia CO2 poprzez zewnętrzne sygnalizatory optyczne i/lub akustyczne.

Cechy użytkowe

Detektory AirTECH max+ składają się z dwóch elementów: detektora CO2 (montaż w monitorowanym pomieszczeniu) i modułu zasilająco-sterującego (do montażu w lub poza pomieszczeniem dozorowanym).

Cechy detektora
 • optyczny, selektywny pomiar dwutlenku węgla (CO2) metodą strumienia podczerwieni (NDIR);
 • krótki czas odpowiedzi (nie wymaga układów wymuszających przepływ);
 • wyjście pomiarowe w standardzie 4-20mA;
 • odporność na zakłócenia pomiaru przez parę wodną i inne gazy;
 • odporność na przekroczenia zakresu pomiarowego (nawet do 100% obj. CO2);
 • trwałość sensora około 5 lat w atmosferze niekorozyjnej;
 • obudowa bryzgoszczelna IP44;
 • wszystkie detektory są wzorcowane we własnym Laboratorium Wzorcującym GAZEX działającym zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025 (akredytacja PCA nr AP150).
Cechy modułu zasilająco-sterującego
 • wbudowany cyfrowy moduł sterujący (typu MDP-1.A/T…, zmodyfikowany) z możliwością ustawienia 3 progów alarmowych, sygnalizacją stanu pracy i stanów alarmowych lampkami LED;
 • wyraźny, czytelny wyświetlacz LED wskazujący stężenie CO2 (% v/v);
 • wyjścia alarmowe stykowe ALARM1, ALARM2, ALARM3 do sterowania urządzeniami zewnętrznymi (np. wentylatorem);
 • układ sygnalizacji stanu awaryjnego (uszkodzenie detektora lub uszkodzenie przewodu połączeniowego): lampka LED żółta, wyście stykowe AWARIA oraz sygnalizacja optyczna na panelu czołowym;
 • 2 wyjścia alarmowe napięciowe 12V (max 200mA) do sterowania zewnętrznymi sygnalizatorami;
 • sygnalizacja braku zasilania 230V~ na wyjściu stykowym AWARIA;
 • zasilacz 12V (typu PU-15-12/T) z sieciowym zabezpieczeniem nadprądowym (B10);
 • obudowa szczelna IP54, z otwieraną pokrywą czołową, 4 przepusty gumowe;
 • konfiguracja i wizualizacja pracy poprzez dedykowane oprogramowanie “DETnet View” (AirTECH max+/M) – dostępne pod adresem https://www.gazex.pl/oprogramowanie/.

Schemat blokowyModel urządzenia: AirTECH max+/M

Parametry techniczne

Moduł sensoryczny Sensor Medium Standardowe progi alarmowe lub zakres pomiarowy
MS-P8R/N Optyczny (infra-red) Dwutlenek węgla (CO2)
0 ÷ 5
%v/v

Wyjścia sterujące stykowe
3
Wyjścia sterujące napięciowe 12V=
2
Wyjście sterujące "Awaria"
Wyjście w standardzie RS-485
Sygnalizacja optyczna, wbudowana
Napięcie zasilania
230V~
Wymiary
detektor: 110 x 140 x 55, moduł: 190 x 200 x 110 mm
Cena netto
N

Dokumentacja

Seria Dane techniczne Karta informacyjna urządzenia Instrukcja obsługi Deklaracja zgodności
W Pobierz plik Pobierz plik Pobierz plik