DEX-A72/N

DEX-A72/N Ex

Grupa urządzenia: Progowe, systemowe detektory gazów
Typ urządzenia: DEX/A
Model urządzenia: DEX-A72/N

Detektory DEX/A są przeznaczone do wykrywania obecności niebezpiecznych stężeń gazów lub par cieczy wybuchowych, toksycznych lub tlenu w powietrzu w pomieszczeniach zamkniętych. Sygnalizują przekroczenie dwóch progów alarmowych (A1, A2) ustawionych w wymiennym module sensorycznym (progi ustawione na etapie produkcji). Posiadają interfejs 3-przewodowy typu 4-20mA (pasywny).

Są przeznaczone do współpracy z pomiarowymi modułami alarmowymi z rodziny MDP (oraz z wybranymi modelami MD-1 i MDD-1/T, MDD-1x/T). Po zastosowaniu ogranicznika mocy typu MDPL1 (opcjonalny), mogą także współpracować z innymi dowolnymi centralami akceptującymi standard linii wejściowych 4-20mA (z emisją prądu).

Detektory spełniają wymagania zasadnicze Dyrektywy 2014/34/UE (ATEX) Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r., w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej, wdrożonej Rozporządzeniem Ministra Rozwoju w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej z dnia 6 czerwca 2016 r. (Dz.U. 2016 poz. 817).

Detektory są urządzeniami o konstrukcji przeciwwybuchowej rodzaju osłona ognioszczelna i mogą być zastosowane w strefach 1 lub 2 zagrożonych wybuchem gazów lub par palnych zaliczonych do grupy wybuchowości IIA, IIB lub IIC, klas temperaturowych T1, T2, T3, T4, T5 lub T6.

Nomenklatura

Schemat blokowy

Parametry techniczne

Moduł sensoryczny Sensor Medium Standardowe progi alarmowe lub zakres pomiarowy
MS-72/N-X Półprzewodnikowy Wodór (H2)
20/40
%DGW

Wyjścia dwustanowe (progowe)
2
Wyjście w standardzie 4-20mA
Parametry dodatkowe
Dedykowany do akumulatorowni
Możliwość pracy w strefie EX
Certyfikat ATEX
Napięcie zasilania
Zasilane z systemu
Wymiary
105 x 103 x 54 mm
Cena netto
N

Dokumentacja

Seria Dane techniczne Karta informacyjna urządzenia Instrukcja obsługi Deklaracja zgodności
U2 Pobierz plik Pobierz plik

Sugerowane produkty

AP-1
Obudowy bryzgoszczelne chroniące detektory przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi oraz uszkodzeniami mechanicznymi
AR-1
Osłony z rur profilowanych zabezpieczające detektor przed bezpośrednim uszkodzeniem mechanicznym
GTS
Zestawy testowe do kontroli prawidłowości działania detektorów