Progowe moduły sterujące MD-8, MD-16

Dwuprogowe moduły alarmowe typu MD-8 i MD-16 są przeznaczone do kontroli i zasilania od 1 do 8/16 progowych detektorów gazów do stosowania w Dwuprogowym Systemie Detekcji Gazów lub w Aktywnym Systemie Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej GX (ASBIG). Przy stosowaniu koncentratora okablowania K-8P lub K-16P, możliwa jest kontrola detektorów progowych typu DEX/F, DG/F, DG.EN, WG, AirTECH.

Cyfrowy moduł alarmowy MD może kontrolować pracę od jednego do ośmiu (MD-8…) lub do szesnastu (MD-16…) detektorów.

Moduł MD może sterować dodatkowymi zewnętrznymi sygnalizatorami optycznymi i akustycznymi oraz umożliwia sterowanie i współpracę z innymi urządzeniami przez wyjścia stykowe oraz port cyfrowy RS-232 lub RS-485 (opcjonalnie). Posiada możliwość współpracy z innymi modułami lub systemami przez wejścia optoizolowane. Moduł w wersji MD…Z… może sterować zaworami odcinającymi gaz.

Cechy użytkowe

 • współpraca z detektorami progowymi produkcji GAZEX np. DEX/F, DG/F, DG.EN a także detektorami z wyjściem stykowym np. WG, AirTECH;
 • OPCJONALNIE: po zmianie oprogramowania sterującego możliwość współpracy z detektorami pomiarowymi produkcji GAZEX ze standardowym wyjściem 4-20mA pasywnym np. DEX/P, DG/P lub DEX/A;
 • kontrola wartości prądu pobieranego przez poszczególne detektory – w przypadku uszkodzenia któregokolwiek z nich - automatyczne odłączanie zasilania (nie blokuje pracy pozostałych detektorów, niezależne zabezpieczenia sprzętowe i programowe);
 • kontrola stanu połączenia przewodowego z detektorami (zapewnia pełną detekcję stanów awaryjnych, określając rodzaj i miejsce usterki);
 • przypisanie detektorowi progowemu dwóch poziomów alarmowych A1 i A2;
 • możliwość przypisania poszczególnych detektorów do jednej z dwóch stref, dzięki czemu można sterować różnymi urządzeniami zewnętrznymi w zależności od tego, w której grupie detektorów wystąpił stan alarmowy (praktycznie utworzenie dwóch systemów detekcji);
 • wersja MD-…Z… steruje pracą dwóch zaworów odcinających oraz kontroluje sprawność połączenia przewodowego modułu z zaworami (jeden zawór przypisany do jednej strefy);
 • możliwe dodatkowe trzy tryby pracy: „CICHA PRACA” – wycisza wewnętrzną syrenkę piezoceramiczną na stałe lub czasowo (na 15minut), blokuje sygnalizator na wyjściu A2 (nap.12V=); „TRYB SERWISOWY” – czasowo dezaktywuje wyjścia modułu; „AUTO RESET” – automatycznie zeruje stany pamięci wejść i wyjść na wyświetlaczu modułu po zaniku stanów alarmowych;
 • możliwość zamknięcia zaworów poprzez ręczne wyzwolenie wyjściowych sygnałów sterujących (bez konieczności generowania sygnałów alarmowych detektorów);
 • sygnalizacja stanów alarmowych i awaryjnych poprzez wyświetlanie odpowiednich komunikatów na wyświetlaczu graficznym LCD oraz włączanie lampek LED, przy jednoczesnej sygnalizacji akustycznej (wbudowana syrenka);
 • wyświetlanie na ekranie LCD komunikatów zawierających informację o stanach alarmowych i awaryjnych wejść/wyjść modułu;
 • nieulotna pamięć wewnętrzna 1600 ostatnich zdarzeń z przyporządkowanym czasem rozpoczęcia i zakończenia oraz źródłem pochodzenia zdarzenia;
 • możliwość dokładnego ustalania czasów opóźnień alarmów;
 • możliwość aktywacji wyjść zależnie od ilości alarmów na wejściach: co najmniej 1 lub 2
  detektory w stanie alarmu;
 • cztery wyjścia stykowe (galwanicznie odseparowane od układu) sterują wentylatorami, silnikami, stycznikami, tablicami informacyjnymi lub łączą z automatyką budynku/zakładu;
 • dwa komplety wyjść alarmowych 12V= – do sterowania dodatkowymi sygnalizatorami akustycznymi i optycznymi (2 wyjścia dla każdej strefy);
 • wyjście stykowe „AWARIA” (galwanicznie odseparowane od układu) informuje o stanie awaryjnym modułu, uszkodzeniu bezpieczników, uszkodzeniu linii połączeniowej z detektorem lub braku zasilania;
 • dwa wejścia alarmowe (galwanicznie odseparowane) do współpracy z dodatkowymi urządzeniami i modułami (łączonymi kaskadowo);
 • możliwość zasilania napięciem 12V= urządzeń zewnętrznych np. dodatkowych modułów MDX lub wyłączników ręcznego zamykania zaworów;
 • wszystkie złącza zdejmowalne, samozaciskające się, z możliwością łączenia przewodów o żyłach jedno- lub wielodrutowych (linka, bez zaciskania tulejek) zapewniają szybki montaż/uruchomienie systemu i łatwą konserwację/wymianę;
 • port komunikacji szeregowej RS-232 umożliwia wizualizację stanu urządzenia na ekranie komputera PC przy pomocy dodatkowego oprogramowania „MD16 View”, dostępnego pod adresem https://www.gazex.pl/oprogramowanie/; lub alternatywny port RS-485 (w wersji MD…/M): umożliwiający pracę w trybie MODBUS/RTU tj. współpracę z systemami sterująco-kontrolnymi „inteligentnego budynku”.

Schemat blokowy

Sugerowane produkty

MDP-4, MDP-8, MDP-16
Pomiarowe moduły sterujące do kontroli i zasilania od 1 do 4/8/16 progowych detektorów gazów typu DEX/F, DEX/A, DG/F, DG.EN lub pomiarowych typu DEX/P, DG/P
K-8P, K-16P
Koncentratory okablowania (urządzenia wymagane) do modułów sterujących MD-8, MD-16, MDP-8, MDP-16
GSM
Urządzenia przeznaczone do zdalnego nadzoru stanu systemu detekcji gazów
SW-20
Urządzenia zapewniające rozłączenie obu żył przewodu sieciowego 230V~