tSENSE

tSENSE

Grupa urządzenia: Kontrolery wentylacji
Typ urządzenia: Senseair

Detektory dwutlenku węgla (CO2), temperatury (T) i wilgotności (RH) są nowoczesnym, mikroprocesorowym kontrolerem podstawowych parametrów jakości powietrza wewnętrznego w budynku. Ich podstawowym zastosowaniem jest sterowanie wentylacją i klimatyzacją w budynkach użyteczności publicznej zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem. Pozwalają osiągnąć znaczne oszczędności kosztów eksploatacji.

Obszar zastosowania

  • budynki użyteczności publicznej,
  • pieczarkarnie (jakość owocników),
  • szklarnie (wysokość plonu upraw),
  • przechowalnie owoców i warzyw (długotrwałe przechowywanie),
  • browary, magazyny gazów i inne obiekty, w których CO2 jest medium technologicznym lub produktem ubocznym (BHP).

Cechy użytkowe

  • wysoko selektywny pomiar oparty na zasadzie pochłaniania strumienia podczerwieni NDIR,
  • brak wpływu innych gazów,
  • całkowita odporność na okresowe przekroczenie zakresu pomiarowego (do 100% obj.),
  • długi okres międzyobsługowy dzięki wewnętrznej procedurze autokalibracji;
  • wszystkie detektory są wzorcowane we własnym Laboratorium Wzorcującym GAZEX działającym zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025 (akredytacja PCA nr AP150).


Model urządzenia: tSENSE

Parametry techniczne

Sensor Medium Standardowe progi alarmowe lub zakres pomiarowy
Optyczny (infra-red) Dwutlenek węgla (CO2)
Temperatura (T)
Wilgotność (RH)
0 ÷ 2000
0 ÷ 50
0 ÷ 100
ppm
°C
%v/v

Wyjście w standardzie 0-10V
Sygnalizacja optyczna, wbudowana
Parametry dodatkowe
Wbudowany kolorowy ekran dotykowy
Napięcie zasilania
24V=
Wymiary
85 x 125 x 22 mm
Cena netto
N

Dokumentacja

Seria Dane techniczne Karta informacyjna urządzenia Instrukcja obsługi Deklaracja zgodności
Rev 13 Pobierz plik Pobierz plik