Serwis GAZEX
serwis@gazex.pl ul. Baletowa 16, 02-867 Warszawa

Zakres świadczonych usług serwisowych:
  1. konserwacje urządzeń produkcji GAZEX
  2. konsultacje techniczne z zakresu doboru i eksploatacji przenośnych detektorów i mierników stężeń gazów oferowanych przez GAZEX
  3. konsultacje techniczne z zakresu doboru i rozmieszczania urządzeń produkcji GAZEX do stacjonarnych systemów detekcji gazów
  4. montaż urządzeń i okablowania instalacji stacjonarnych zawierających produkty GAZEX
  5. naprawy gwarancyjne urządzeń produkcji GAZEX
  6. naprawy pogwarancyjne urządzeń produkcji GAZEX
  7. prowadzenie kontroli działania (w tym kontroli okresowych) instalacji stacjonarnych wyposażonych w produkty GAZEX
  8. wzorcowania detektorów i modułów sensorów produkcji GAZEX