Dodatkowe moduły sterujące UMS-3/T

Uniwersalne moduły sterująco-zasilające UMS-3/T przeznaczone są do współpracy z detektorami i modułami sterującymi różnych typów produkcji GAZEX. Umożliwiają rozbudowę/konwersję wyjść sterujących oraz zasilanie napięciem 12V= wybranych typów urządzeń. Umożliwiają budowę lokalnych, małych, tanich, prostych w instalacji systemów detekcji gazów. Są przeznaczone do instalacji w rozdzielniach elektrycznych na szynie TS35.

Obszar zastosowań

  • konwersja wyjścia napięciowego 230V~ detektorów DG.EN i WG.EG na napięciowe 12V=/0,8A i/lub stykowe przełączne NC/NO (3 wyjścia);
  • konwersja wyjść napięciowych 12V= detektorów/modułów na wyjścia stykowe przełączane NC/NO (3 wyjścia niezależne);
  • zasilanie detektorów, sygnalizatorów, tablic ostrzegawczych lub innych urządzeń napięciem 12V=.

Cechy użytkowe

  • montaż na szynie TS35 (w standardowych rozdzielniach elektrycznych);
  • wbudowany zasilacz 12V=/0,8A (niestabilizowany);
  • 3 niezależne przekaźniki sterowane 12V= z wyjście stykowym przełącznym NC/NO;
  • sygnalizacja optyczna;
  • sygnalizacja aktywności przekaźnika;
  • wyjścia stykowe o obciążalności 4A/230V~ lub 24V=.

Oferowane modele

Model Maksymalna ilość detektorów Podtrzymanie zasilania Napięcie zasilania Cena netto G/T
UMS-3/T TS35 230V~ N