MDP-1.plus/M/V10

MDP-1.plus/M/V10 Wyjście RS-485

Model wycofany ze sprzedaży

Grupa urządzenia: Pomiarowo-progowe moduły sterujące
Typ urządzenia: MDP-1.plus

Modele MDP-1.plus są okablowanymi (gotowymi do instalacji) zestawami modułu pomiarowego MDP-1.A/T, modułowego zasilacza 12V= i rozłącznika instalacyjnego, umieszczonego w szczelnej obudowie (minirozdzielni).

Cyfrowe moduły pomiarowe MDP-1.A/T są przeznaczone do współpracy z jednym pomiarowym detektorem gazów typu DEX/P, DG/P lub jednym dwuprogowym detektorem gazów typu DEX/F, DEX/A, DG/F lub DG.EN. Współpraca polega na zapewnieniu właściwych warunków zasilania detektora oraz cyklicznym pomiarze i kontroli sygnałów z detektora.

Z chwilą przekroczenia określonych wartości stężenia, włączona zostaje optyczna sygnalizacja alarmowa i aktywowane zostają wyjścia stykowe i alarmowe napięciowe modułu (opcjonalnie: komunikacja poprzez RS485).

Obszar zastosowań

 • lokalne systemy detekcji gazów toksycznych, wybuchowych lub tlenu;
 • indywidualizowane zabezpieczenia pomieszczeń lub urządzeń przemysłowych;
 • rozproszone systemy detekcji gazów.

Cechy użytkowe

 • zasilanie i sterowanie jednego detektora pomiarowego typu DEX/P, DG/P lub detektora dwuprogowego typu DEX/F, DEX/A, DG/F lub DG.EN (bez DEX w odmianie F6.., P6.., A6…);
 • kontrola stanu połączenia przewodowego z detektorem (sygnalizuje przerwanie dowolnej żyły);
 • konfiguracja modułu, ustawienia wartości progów alarmowych (w tym detekcja „okienkowa”) za pomocą klawiatury na panelu czołowym;
 • sygnalizacja optyczna wartości sygnału (wyświetlacz LED) oraz stanów wyjść sterujących A1, A2, A3 oraz awarii detektora (lampki LED);
 • wyjścia alarmowe napięciowe 12V= (po jednym dla każdego progu A1 i A2) - zasilanie sygnalizatorów akustycznych i optycznych;
 • wyjścia stykowe (galwanicznie odseparowane, po jednym dla A1, A2, A3 i Awarii) - sterowanie wentylatorami, stycznikami, tablicami informacyjnymi;
 • opcjonalnie: wyjście analogowe 4-20mA lub 2-10V;
 • opcjonalnie: port w standardzie RS-485, protokół MODBUS RTU; możliwość zamówienia w połączeniu z opcją z wyjściem analogowym;
 • obecność zasilania sygnalizowana lampką LED;
 • zaciski zdejmowane, bezśrubowe, możliwość stosowania żył drutowych lub linki (bez zaciskania tulejek);
 • modele wyposażone są w standardową obudowę/rozdzielnię elektryczną, IP54;
 • opcjonalnie dla modeli wyposażonych w port w standardzie RS-485: konfiguracja i wizualizacja pracy poprzez dedykowane oprogramowanie “DETnet View” – dostępne pod adresem https://www.gazex.pl/oprogramowanie/.

Schemat blokowyModel urządzenia: MDP-1.plus/M/V10

Parametry techniczne

Maksymalna ilość detektorów
1
Wyjścia sterujące alarmowe 12V=
2
Wyjścia sterujące stykowe
3
Wyjście sterujące awaryjne
Wyjście analogowe 2-10V
Wyjście cyfrowe RS-485
Napięcie zasilania
230V~
Wymiary
200 x 190 x 75 mm
Kod EAN
5901769651357

Dokumentacja

Seria Dane techniczne Karta informacyjna urządzenia Instrukcja obsługi Deklaracja zgodności
W4 Pobierz plik Pobierz plik
W3 Pobierz plik Pobierz plik
W2 Pobierz plik Pobierz plik

Sugerowane produkty

GSM
Modemy GSM
Urządzenia przeznaczone do zdalnego nadzoru stanu systemu detekcji gazów