FT-316

FT-316

Model wycofany ze sprzedaży

Grupa urządzenia: Przenośne detektory gazów
Typ urządzenia: Testo 316-2

Detektory wycieku gazu Testo 316-2 (producent Testo, Niemcy) są przenośnymi detektorami gazów wybuchowych, przeznaczonymi do wykrywania wycieków gazów o niskim stężeniu z instalacji gazowych i przemysłowych. Polecane są do konserwacji domowych i przemysłowych instalacji/urządzeń gazowych, samochodowych instalacji zasilania gazem LPG.

Są urządzeniami o konstrukcji zwykłej i nie można ich stosować w strefach określonych jako zagrożone wybuchem gazów, par cieczy lub pyłów.

Cechy użytkowe

  • wbudowany akumulator - czas pracy przy pełnym naładowaniu ok. 6 godz.;
  • krótki czas odpowiedzi t90 < 2 s (wbudowana pompka ssąca);
  • duża czułość na gazy wybuchowe (dolny próg reakcji – 10 ppm);
  • przełącznik rodzaju gazu wykrywanego – wybór: metan, propan, wodór;
  • elastyczna, długa sonda pomiarowa;
  • wyświetlacz LCD 18-segmentowy + wskaźnik naładowania akumulatora;
  • dwa poziomy alarmowe;
  • wyłącznik sygnalizacji akustycznej oraz słuchawka zewnętrzna (standardowo);
  • wbudowany sensor półprzewodnikowy (żywotność ok. 3 lat);
  • opcjonalnie – futerał FT-316 mieszczący detektor, ładowarkę, słuchawkę, instrukcję obsługi.


Model urządzenia: FT-316

Parametry techniczne

Parametry dodatkowe
Futerał mieszczący przenośny detektor testo 316-2, ładowarkę, słuchawkę, instrukcję obsługi
Wymiary