Przenośne detektory gazów

Przenośne i transportowalne detektory gazów z wizualizacją mierzonego stężenia gazu

testo 316-2
Sensor: Półprzewodnikowy
Typ urządzenia: Testo 316-2
Opis typu: Przenośne detektory gazów wybuchowych, przeznaczone do wykrywania wycieków gazów o niskim stężeniu z instalacji gazowych i przemysłowych