Przenośne detektory gazów

Przenośne i transportowalne detektory gazów z wizualizacją mierzonego stężenia gazu

Typ urządzenia: Testo 316-2
Opis typu: Przenośne detektory gazów wybuchowych, przeznaczone do wykrywania wycieków gazów o niskim stężeniu z instalacji gazowych i przemysłowych