Z nami pracujesz i żyjesz bezpieczniej


Producent systemów detekcji gazów wybuchowych, toksycznych i tlenu

Grupy produktów

Podział oferowanych produktów na grupy funkcjonalne

Detektory gazów
Urządzenia przeznaczone do wykrywania obecności niebezpiecznych stężeń gazów
Moduły sterujące
Urządzenia umożliwiające budowę systemów detekcji gazów
Zawory odcinające
Urządzenia umożliwiające szybkie i skuteczne zamknięcie dopływu gazu do instalacji gazowych
Sygnalizatory
Urządzenia przeznaczone do optycznej i akustycznej sygnalizacji stanów alarmowych
Zasilacze
Urządzenia zasilające systemy detekcji gazów
Akcesoria
Moduły sensoryczne, obudowy, osłony i inne urządzenia dodatkowe

Nowości produktowe

Najnowsze produkty wprowadzone do oferty

DEX/F Nowe modele
Progowe detektory gazów toksycznych, wybuchowych, tlenu lub Freonów (HFC) o budowie przeciwwybuchowej (ATEX)
DG/F Nowe modele
Progowe detektory gazów toksycznych, wybuchowych, tlenu lub Freonów (HFC) o budowie bryzgoszczelnej
DG/M Nowe modele
Progowe detektory gazów toksycznych, wybuchowych, tlenu lub Freonów (HFC) o budowie bryzgoszczelnej (wyposażone w magistralę RS-485)
DG/MR Nowe modele
Progowe detektory gazów toksycznych, wybuchowych, tlenu lub Freonów (HFC) o budowie bryzgoszczelnej z wyjściami przekaźnikowymi (wyposażone w magistralę RS-485)
DG.EN Nowe modele
Progowe, ekonomiczne detektory gazów toksycznych, wybuchowych lub Freonów (HFC) o budowie bryzgoszczelnej
DG.EN/M Nowe modele
Progowe, ekonomiczne detektory gazów toksycznych, wybuchowych lub Freonów (HFC) o budowie bryzgoszczelnej (wyposażone w magistralę RS-485)
WG.EG Nowe modele
Progowe, autonomiczne detektory przeznaczone do kontroli nadmiaru spalin samochodowych (CO/CO2/NO2) oraz obecności gazów wybuchowych (LPG/CNG) w garażach zamkniętych i parkingach podziemnych
WG.EGx Nowe modele
Progowe, autonomiczne detektory przeznaczone do kontroli dwutlenku węgla (CO2), nadmiaru tlenku węgla (CO), obecności gazów wybuchowych (LPG/CNG) lub Freonów (HFC)
DEX/P Nowe modele
Pomiarowe detektory gazów toksycznych, wybuchowych i tlenu o budowie przeciwwybuchowej (ATEX)
DG/P Nowe modele
Pomiarowe detektory gazów toksycznych, wybuchowych, tlenu lub Freonów (HFC) o budowie bryzgoszczelnej
DG/PV Nowe modele
Pomiarowe detektory gazów toksycznych, wybuchowych, tlenu lub Freonów (HFC) o budowie bryzgoszczelnej z aktywnym wyjściem prądowym 4-20mA oraz wyjściem napięciowym 2-10V (do systemów obcych)
DG-P/M Nowe modele
Pomiarowe detektory gazów toksycznych, wybuchowych, tlenu lub Freonów (HFC) o budowie bryzgoszczelnej (wyposażone w magistralę RS-485)
DG-P/MR Nowe modele
Pomiarowe detektory gazów toksycznych, wybuchowych, tlenu lub Freonów (HFC) o budowie bryzgoszczelnej z wyjściami przekaźnikowymi (wyposażone w magistralę RS-485)
Katalityczne, progowe moduły sensoryczne MS Nowe modele
Elementy elektroniczne detektorów progowych, wyposażone w katalityczny sensor reagujący na gaz
Optyczne (infra-red), progowe moduły sensoryczne MS Nowe modele
Elementy elektroniczne detektorów progowych, wyposażone w sensor optyczny reagujący na gaz
Katalityczne, pomiarowe moduły sensoryczne MS Nowe modele
Elementy elektroniczne detektorów pomiarowych, wyposażone w sensor katalityczny reagujący na gaz
Optyczne (infra-red), pomiarowe moduły sensoryczne MS Nowe modele
Elementy elektroniczne detektorów pomiarowych, wyposażone w sensor optyczny reagujący na gaz
Serwis

Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne urządzeń, kalibracje/wzorcowania detektorów, montaż urządzeń oraz okablowania, konserwacja i kontrole okresowe systemów detekcji gazów, uruchomienia systemów zainstalowanych przez Klientów

Zleć naprawę lub kalibrację/wzorcowanie
Zlecenie naprawy lub kalibracji/wzorcowania urządzeń w punkcie serwisowym lub wysyłkowo (door-to-door lub własnym kurierem)
Serwis wyjazdowy
Kontrola działania, kalibracja/wzorcowanie, uruchomienie, montaż lub modernizacja systemu detekcji gazów na obiekcie

Projektowanie systemów detekcji gazów

Materiały pomocnicze do projektowania systemów detekcji gazów

Schematy blokowe
Schematy blokowe przykładowych, najczęściej stosowanych systemów detekcji gazów w formacie DWG oraz PDF
Biblioteki CAD
Biblioteki CAD w formacie DWG ułatwiające opracowanie rysunków i schematów elektrycznych
Dane do projektowania
Biuletyn informacyjny zawierający szczegółowe informacje przydatne podczas projektowania systemów detekcji gazów
Akty prawne
Fragmenty wybranych aktów prawnych nakazujące stosowanie systemów detekcji gazów lub mierników stężeń gazów

Wydarzenia

Imprezy, w trakcie których można uzyskać informacje o aktualnej ofercie produktowej, poszerzyć wiedzę oraz uzyskać pomoc w rozwiązaniu nietypowych problemów.

Szkolenia
Szkolenia z zakresu projektowania, instalacji, obsługi i konserwacji systemów detekcji gazów
Wydarzenia
Wydarzenia w których uczestniczymy
Publikacje

Najnowsze publikacje prasowe

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. klasyfikuje urządzenia zabezpieczające przed powstawaniem wybuchu i ograniczające jego skutki jako urządzenia przeciwpożarowe. Jest to zrozumiałe, ponieważ często konsekwencją wybuchów są pożary. Zdarza się, że sam wybuch nie powoduje pożaru, ale uszkadza instalacje elektryczne lub gazowe, a te uszkodzenia mogą przyczyniać się do wybuchu pożarów. Do urządzeń, które …

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. z późniejszymi zmianami w §108 reguluje zasady stosowania wentylacji w garażach zamkniętych dla samochodów osobowych. W garażach powyżej 10 stanowisk musi być stosowana wentylacja mechaniczna sterowana czujkami (detektorami) niedopuszczalnego stężenia tlenku węgla (CO). Niestety, nie zdefiniowano jaką wartość należy uznać za niedopuszczalną. Karta charakterystyki tlenku węgla Centralnego Instytutu Ochrony Pracy informuje, …

Wybuchy metanu są szczególnie niebezpieczne w przestrzeniach zamkniętych. Ludzie zaczęli się spotykać z tego typu zagrożeniem od momentu rozpoczęcia pozyskiwania minerałów w wyrobiskach podziemnych. Wybuchy metanu zdarzały się w kopalniach soli, rud metali a później w kopalniach węgla. Dla poprawienia bezpieczeństwa górników kiedyś dokonywano wypalania metanu, który gromadził się pod stropem wyrobisk. Dokonywali tego tzw. “pokutnicy”, najczęściej skazańcy, którzy w …