AirTECH agro+/V10

AirTECH agro+/V10

Grupa urządzenia: Kontrolery wentylacji
Typ urządzenia: AirTECH agro+

Kontrolery AirTECH agro+ są przeznaczone do selektywnego pomiaru stężenia dwutlenku węgla (CO2) w zakresie do 5000 ppm w pomieszczeniach zamkniętych – pieczarkarniach, szklarniach itp.

Opcjonalnie dostępne są również wersje AirTECH agro+ o rozszerzonym zakresie pomiarowym do 20% v/v CO2, z wyjściem pomiarowym 4-20mA lub 2-10V i/lub z wyjściem cyfrowym RS485 (protokół MODBUS RTU).

Kontrolery umożliwiają automatyczne sterowanie wentylacją poprzez wyjścia stykowe oraz sterowanie sygnalizacją przekroczenia zadanych progów stężenia CO2 poprzez zewnętrzne sygnalizatory optyczne i/lub akustyczne.

Cechy

Kontrolery AirTECH agro+ składają się z dwóch elementów: zdalnego detektora CO2 (montaż w monitorowanym pomieszczeniu) i modułu zasilająco-sterującego (do montażu przed wejściem do tego pomieszczenia) połączonych elastycznym przewodem o długości ok. 10m.

Dla zdalnego detektora:
 • optyczny, selektywny pomiar dwutlenku węgla metodą strumienia podczerwieni (NDIR), z procedurą auto-kalibracji;
 • odporność na zakłócenia pomiaru przez parę wodną i inne gazy;
 • odporność na przekroczenia zakresu pomiarowego (nawet do 100% obj. CO2);
 • trwałość sensora ponad 10 lat (w czystym powietrzu);
 • obudowa bryzgoszczelna IP43;
 • elastyczny przewód zasilająco-sygnałowy o dług.10m (możliwość skrócenia lub przedłużenia/wymiany do ok.150m);
 • uniwersalny uchwyt do montażu na haku/wkręcie w zalecanej pozycji roboczej;
 • wszystkie detektory są wzorcowane we własnym Laboratorium Wzorcującym GAZEX działającym zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025 (akredytacja PCA nr AP150).
Dla modułu zasilająco-sterującego:
 • wbudowany cyfrowy moduł sterujący (typu MDP-1.A/T…, zmodyfikowany) z możliwością ustawienia 3 progów alarmowych, sygnalizacją stanu pracy i stanów alarmowych lampkami LED;
 • wyraźny, czytelny wyświetlacz LED wskazujący stężenie CO2 (w ppm lub % v/v);
 • wyjścia alarmowe stykowe ALARM1, ALARM2, ALARM3 do sterowania urządzeniami zewnętrznymi (np.wentylatorem);
 • układ sygnalizacji stanu awaryjnego (uszkodzenie sensora lub uszkodzenie przewodu połączeniowego):lampka LED żółta, wyście stykowe AWARIA oraz sygnalizacja optyczna na panelu czołowym;
 • 2 wyjścia alarmowe napięciowe 12V (max 200mA) do sterowania zewnętrznymi sygnalizatorami;
 • sygnalizacja braku zasilania 230V~ na wyjściu stykowym AWARIA;
 • zasilacz 12V (typu PU-15-12/T) z sieciowym zabezpieczeniem nadprądowym (B10);
 • obudowa szczelna IP54, z otwieraną pokrywą czołową, 4 przepusty gumowe;
 • konfiguracja i wizualizacja pracy poprzez dedykowane oprogramowanie “DETnet View” (AirTECH agro+/M) – dostępne pod adresem https://www.gazex.pl/oprogramowanie/.

Schemat blokowyModel urządzenia: AirTECH agro+/V10

Parametry techniczne

Moduł sensoryczny Sensor Medium Standardowe progi alarmowe lub zakres pomiarowy
MS-P8R8.EN Optyczny (infra-red) Dwutlenek węgla (CO2)
0 ÷ 2
%v/v

Wyjścia sterujące stykowe
3
Wyjścia sterujące napięciowe 12V=
2
Wyjście sterujące "Awaria"
Wyjście w standardzie 2-10V
Sygnalizacja optyczna, wbudowana
Napięcie zasilania
230V~
Wymiary
detektor: 110 x 95 x 75, moduł: 190 x 200 x 110 mm
Cena netto
N

Dokumentacja

Seria Dane techniczne Karta informacyjna urządzenia Instrukcja obsługi Deklaracja zgodności
W Pobierz plik Pobierz plik Pobierz plik