WG-8R.EN/GA

WG-8R.EN/GA

Product model withdrawn from sale

Device group: Ventilation controllers
Device type: WG-8R.EN/G

Detektor typu WG-8R.EN/G jest przeznaczony do kontroli stężenia dwutlenku węgla w powietrzu w pomieszczeniach zamkniętych. Posiada dwa niezależnie kalibrowane progi alarmowe (ustawiane na etapie produkcji). Detektor jest dedykowany do sterowania wentylacją szczególnie tam gdzie eksploatowane są pojazdy z silnikami typu Diesel. Możliwa jest współpraca WG-8R.EN/G z systemami wyposażonymi w detektory typu WG.EG, WG.NG.

Są urządzeniami o konstrukcji zwykłej i nie mogą być stosowane w strefach klasyfikowanych jako zagrożone wybuchem gazów, par i pyłów.

Wymienny moduł sensoryczny zawierający parametry kalibracyjne umożliwia prostą i tanią eksploatację/konserwację. Dzięki wbudowanemu układowi kompensacji termicznej może być stosowany przy zmiennych warunkach temperaturowych.

Obszar zastosowań

  • garaże i parkingi podziemne - sterowanie wentylacją,
  • rękawy/strefy załadowcze samochodów dostawczych i ciężarowych TIR,
  • centra logistyczne,
  • warsztaty naprawcze samochodów ciężarowych i autobusów.

Cechy użytkowe

  • wbudowany mikroprocesor sterujący wszystkimi funkcjami detektora;
  • wymienny moduł sensora;
  • dwa progi alarmowe stężeń chwilowych CO2 = 1000 i 1800 ppm;
  • opcjonalne zasilanie 12V;
  • bryzgoszczelna obudowa;
  • wszystkie detektory są wzorcowane we własnym Laboratorium Wzorcującym GAZEX działającym zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025 (akredytacja PCA nr AP150).


Device model: WG-8R.EN/GA

Technical parameters

Gas sensor module Sensor Substance/property Standard alarm thresholds or measuring range
MS-8R.EG Infra-red Carbon dioxide (CO2)
1000/1400/1800
ppm

Contact control outputs
2
Visual signalling, built-in
Supply voltage
12VDC
Dimensions
117 x 172 x 70 mm

Documentation

Series Technical data Device information sheet Instruction manual Declaration of conformity
U6