MD-X.ZA/2

MD-X.ZA/2

Product model withdrawn from sale

Device group: Additional control units
Device type: MD-X.ZA/2

Mikroprocesorowe moduły sterujące MD-X.ZA/2 są przeznaczone do sterowania zaworami odcinającymi MAG-3 w Aktywnym Systemie Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej (ASBIG®) typu GX produkcji GAZEX.

Mogą sterować innymi zaworami z cewką zwalniającą typu COD lub cewką o podobnych parametrach. Współpracują ze wszystkimi modułami alarmowymi typu MD (niezależnie od wersji i daty produkcji), wybranymi modułami sterującymi MDD (systemy adresowalne) lub innymi systemami z alarmowym wyjściem napięciowym 12V=. Umożliwiają proste dołączenie ręcznego wyłącznika sterującego zamknięciem zaworu(ów) MAG-3 i podobnych.

Obszar zastosowań

 • przemysłowe i osiedlowe kotłownie gazowe,
 • budynki użyteczności publicznej,
 • hale ogrzewane promiennikami gazowymi,
 • bazy magazynowe i rozlewnie gazu płynnego.

Cechy użytkowe

 • możliwość sterowania od 1 do 4 zaworów MAG-3 (po 2 na każde wyjście);
 • długość połączenia przewodowego z systemem detekcji (odległość pomiędzy zaworem i systemem) jest możliwa do ok. 400m;
 • wyjście stykowe AWARIA monitorujące stan modułu; sygnalizuje uszkodzenie modułu, brak podłączenia dowolnego zaworu, niesprawny akumulator wewnętrzny oraz brak lub niewłaściwe napięcie zasilania;
 • możliwość ręcznego testowania zaworów;
 • możliwość podziału na 2 strefy wejść/wyjść, galwaniczna separacja wejść;
 • możliwość współpracy ze wszystkimi modułami serii MD i systemami obcymi;
 • sygnalizacja optyczna i akustyczna sygnału alarmowego (z pamięcią - kasowanie ręcznym przyciskiem pod pokrywą);
 • sygnalizacja podłączenia zaworów;
 • możliwość sterowania odległych zaworów w strefach o niewymiennym okablowaniu – opcja z powiększonym napięciem wyjściowym: MD-X.ZA/2x (z wyjątkiem MAG-3 zainstalowanych w strefach Ex).

Schemat blokowyDevice model: MD-X.ZA/2

Technical parameters

Emergency control output
Output controlling the shut-off valve
Alarm inputs
2
Additional parameters
Control outputs 12VDC
Supply voltage
12VDC
Dimensions
190 x 165 x 96 mm

Documentation

Series Technical data Device information sheet Instruction manual Declaration of conformity
U4 Download file Download file

Suggested products

MD-X.ZWA
MD-X.ZWA
MAG-3 shut-off valve control units in the Active Gas Safety System (ASBIG®)