Leakator-10

Leakator-10

Product model withdrawn from sale

Device group: Portable gas detectors
Device type: Leakator-10

Detektory wycieku gazu Leakator-10 (producent Bacharach, USA) są przenośnymi, zasilanymi z baterii detektorami gazów i par cieczy wybuchowych, przeznaczonymi do wykrywania wycieków gazów o niskim stężeniu z instalacji/urządzeń gazowych.

Polecane są do konserwacji domowych i przemysłowych instalacji/urządzeń gazowych, samochodowych instalacji zasilania gazem LPG.

Są urządzeniami o konstrukcji zwykłej (wg norm europejskich) – nie można ich stosować w strefach określonych jako zagrożone wybuchem gazów, par cieczy lub pyłów.

Cechy użytkowe

  • prosty w obsłudze; długi czas pracy na jednym komplecie baterii (ok. 30godz.);
  • duża czułość na gazy wybuchowe (ok. 50 ppm dla metanu);
  • giętka, długa sonda pomiarowa ułatwia badanie w miejscach trudno dostępnych;
  • obecność i poziom stężenia gazu są sygnalizowane optycznie przez świecenie 10 czerwonych lampek LED, zaś brzęczyk potwierdza je sygnałem akustycznym;
  • ciągła regulacja czułości pokrętłem;
  • obudowa detektora zaprojektowana tak, aby można było obsługiwać detektor jedną ręką;
  • sygnalizacja zasilania (włączenia), uszkodzenia sensora, wyczerpania baterii;
  • sensor gazu nie wymaga kalibracji przez cały okres żywotności;
  • wbudowany sensor półprzewodnikowy (o żywotności ponad 5 lat) zapewnia wykrywanie również innych gazów/par takich jak aceton, acetylen, amoniak*, benzen, butan, propan, wodór, siarkowodór*, tlenek węgla*, metan, etanol, opary benzyny, tlenek etylenu*, heksan, gaz ziemny, par rozcieńczalników do farb.
  • baterie 5xR14.

* - próg zadziałania znacznie powyżej dopuszczalnych stężeń NDSChDevice model: Leakator-10

Technical parameters

Visual signalling, built-in
Acoustic signaling, built-in
Dimensions
92 x 216 x 44 mm

Documentation

Series Technical data Device information sheet Instruction manual Declaration of conformity
od 2009

Suggested products

Testo 316-2
Testo 316-2
Portable gas detectors designed to detect leaks of low concentration combustible gases from gas and industrial installations