Please note that this page is only available in polish language.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych obejmujących adres e-mail oraz dane ujawnione przeze mnie w załączonym życiorysie przez spółkę Gazex-Drzewicki Sp.j. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w celu przeprowadzenia przez Spółkę procesu rekrutacji na stanowisko pracy oferowane przez Spółkę na niniejszej stronie internetowej.
Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z zasadami przetwarzania danych osobowych przez Spółkę, w tym z przysługującymi mi prawami, zamieszczonymi w Polityce prywatności na niniejszej stronie internetowej.