Please note that this page is only available in polish language.

/ March 2024
Systemy detekcji gazów w budynkach mieszkalnych i obiektach użyteczności publicznej
Kotłownie, parkingi i garaże podziemne, obiekty gastronomiczne, instalacje klimatyzacyjne
Siedziba firmy GAZEX (2 piętro), ul. Baletowa 16, 02-867 Warszawa
Serwisanci, wykonawcy
Systemy detekcji gazów w obiektach przemysłowych
Kotłownie przemysłowe, hale wyposażone w promienniki lub nagrzewnice gazowe, akumulatorownie, magazyny substancji chemicznych, procesy produkcyjne, instalacje chłodnicze
Siedziba firmy GAZEX (2 piętro), ul. Baletowa 16, 02-867 Warszawa
Serwisanci, wykonawcy
Warsztaty - Cyfrowy System Detekcji Gazów (CSDG)
Szkolenie praktyczne - warsztaty z zakresu projektowania, montażu, uruchomienia i konserwacji cyfrowych systemów detekcji gazów
Siedziba firmy GAZEX (2 piętro), ul. Baletowa 16, 02-867 Warszawa
Serwisanci, wykonawcy
Systemy detekcji gazów w budynkach mieszkalnych i obiektach użyteczności publicznej
Kotłownie, parkingi i garaże podziemne, obiekty gastronomiczne, instalacje klimatyzacyjne
Siedziba firmy GAZEX (2 piętro), ul. Baletowa 16, 02-867 Warszawa
Serwisanci, wykonawcy
Systemy detekcji gazów w obiektach przemysłowych
Kotłownie przemysłowe, hale wyposażone w promienniki lub nagrzewnice gazowe, akumulatorownie, magazyny substancji chemicznych, procesy produkcyjne, instalacje chłodnicze
Siedziba firmy GAZEX (2 piętro), ul. Baletowa 16, 02-867 Warszawa
Serwisanci, wykonawcy
Warsztaty - Cyfrowy System Detekcji Gazów (CSDG)
Szkolenie praktyczne - warsztaty z zakresu projektowania, montażu, uruchomienia i konserwacji cyfrowych systemów detekcji gazów
Siedziba firmy GAZEX (2 piętro), ul. Baletowa 16, 02-867 Warszawa
Serwisanci, wykonawcy

— rejestracja na szkolenie otwarta
— rejestracja na szkolenie zamknięta
— szkolenie organizowane przez podmiot zewnętrzny