Zleć naprawę lub kalibrację/wzorcowanie
Zlecenie naprawy lub kalibracji/wzorcowania urządzeń w punkcie serwisowym lub wysyłkowo (door-to-door lub własnym kurierem)
Serwis wyjazdowy
Kontrola działania, kalibracja/wzorcowanie, uruchomienie, montaż lub modernizacja systemu detekcji gazów na obiekcie
Sieć Autoryzowanego Serwisu
Lista Autoryzowanych Serwisów z możliwością weryfikacji autentyczności Certyfikatu Autoryzowanego Serwisanta