WG.EGx

Cyfrowe detektory typu WG.EGx są autonomicznymi urządzeniami przeznaczonymi do ciągłej kontroli obecności tlenku węgla (kontroli nadmiaru spalin samochodowych) lub obecności gazów wybuchowych lub czynników chłodniczych (HFC) lub dwutlenku węgla w pomieszczeniach zamkniętych.

Kontrola polega na cyklicznym pomiarze stężenia gazu w otaczającym powietrzu. Z chwilą przekroczenia ściśle określonych wartości progowych, włączona zostaje optyczna i akustyczna sygnalizacja alarmowa detektora oraz zostają uaktywnione wyjścia sterujące.

Obszar zastosowań

 • garaże zamknięte i parkingi podziemne – sterowanie wentylacją,
 • stacje kontroli pojazdów – sterowanie wyciągiem,
 • kotłownie na paliwa stałe,
 • maszynownie z czynnikami chłodniczymi,
 • komory chłodnicze artykułów spożywczych,
 • pomieszczenia z urządzeniami klimatyzacyjnymi i chłodniczymi,
 • pomieszczenia zagrożone nadmiarem tlenu (tlenoterapia, HFNO).

Cechy użytkowe

 • selektywny pomiar stężenia tlenku węgla (CO) lub metanu (CH4), dwutlenku węgla (CO2) lub tlenu (O2);
 • wbudowany mikroprocesor sterujący wszystkimi funkcjami detektora – niezawodność, stabilność pracy, układ kompensacji termicznej, odczyt historii zdarzeń, testowanie bez ingerencji do wnętrza obudowy;
 • wymienny sensor gazu gwarantuje prostą i tanią eksploatację;
 • sygnalizacja optyczna przekroczenia zalecanego 3-letniego okresu kalibracji (10 lat dla dwutlenku węgla)
 • detektor całkowicie automatyczny, nie posiada żadnych elementów regulacyjnych;
 • 3 progi alarmowe;
 • 3 wyjścia stykowe typu NO, separowane;
 • wbudowany sygnalizator dźwiękowy (włączony w stanie A1 lub A2 lub wyłączony), opcjonalnie istnieje możliwość podłączenia sygnalizatora zewnętrznego 12V=/80mA (np. SL-32);
 • możliwość ustawienia wyjścia A3 jako Awaria/FAULT (NO lub NC) lub jako A2 (drugi zestaw styków);
 • w wersji zasilania 12V= lub 24V= detektory posiadają dodatkowe zaciski zasilające urządzenia zewnętrzne (z bezpiecznikiem);
 • wszystkie zaciski zdejmowalne, z możliwością bezpośredniego montażu przewodów wielodrutowych (typu linka) gwarantujących tanie, szybkie i wygodne podłączanie;
 • jednoczęściowa konstrukcja składająca się z sensora gazu, zasilacza, układu sterującego i syrenki w jednej, solidnej, bryzgoszczelnej obudowie;
 • wszystkie detektory są wzorcowane we własnym Laboratorium Wzorcującym GAZEX działającym zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025 (akredytacja PCA nr AP150).

Nomenklatura

Schemat blokowy

Oferowane modele

Model Moduł sensoryczny Sensor Medium Standardowe progi alarmowe lub zakres pomiarowy Napięcie zasilania Cena netto G/T
MS-11.EG Półprzewodnikowy Metan (CH4)
10/20/30
%DGW
230V~ 399,00 zł N
MS-14.EG Półprzewodnikowy Metan (CH4)
10/20/30
%DGW
230V~ 399,00 zł N
MS-15.EG Półprzewodnikowy Propan-butan (LPG)
10/20/30
%DGW
230V~ 399,00 zł N
MS-22.EG Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
30/60/150
ppm
230V~ 399,00 zł N
MS-61.EG Półprzewodnikowy Freony (HFC)
1000/2000/(2500)
ppm
230V~ 499,00 zł S
Nowość MS-9E.EG Elektrochemiczny Tlen (O2)
22,5/23,5/25
%v/v
230V~ 519,00 zł N
Nowość MS-8R8.EG Optyczny (infra-red) Dwutlenek węgla (CO2)
1000/2000/(2500)
ppm
230V~ 499,00 zł N
MS-28.EG Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
30/60/150
ppm
230V~ 599,00 zł N
Optyczny (infra-red) Dwutlenek węgla (CO2)
1000/1400/1800
ppm
 
MS-11.EG Półprzewodnikowy Metan (CH4)
10/20/30
%DGW
12V= 399,00 zł N
MS-14.EG Półprzewodnikowy Metan (CH4)
10/20/30
%DGW
12V= 399,00 zł N
MS-15.EG Półprzewodnikowy Propan-butan (LPG)
10/20/30
%DGW
12V= 399,00 zł N
MS-22.EG Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
30/60/150
ppm
12V= 399,00 zł N
MS-61.EG Półprzewodnikowy Freony (HFC)
1000/2000/(2500)
ppm
12V= 499,00 zł N
Nowość MS-9E.EG Elektrochemiczny Tlen (O2)
22,5/23,5/25
%v/v
12V= 519,00 zł N
Nowość MS-8R8.EG Optyczny (infra-red) Dwutlenek węgla (CO2)
1000/2000/(2500)
ppm
12V= 499,00 zł N
MS-28.EG Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
30/60/150
ppm
12V= 599,00 zł N
Optyczny (infra-red) Dwutlenek węgla (CO2)
1000/1400/1800
ppm
 
MS-11.EG Półprzewodnikowy Metan (CH4)
10/20/30
%DGW
24V= 429,00 zł N
MS-14.EG Półprzewodnikowy Metan (CH4)
10/20/30
%DGW
24V= 429,00 zł N
MS-15.EG Półprzewodnikowy Propan-butan (LPG)
10/20/30
%DGW
24V= 429,00 zł N
MS-22.EG Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
30/60/150
ppm
24V= 429,00 zł N
MS-61.EG Półprzewodnikowy Freony (HFC)
1000/2000/(2500)
ppm
24V= 529,00 zł N
Nowość MS-9E.EG Elektrochemiczny Tlen (O2)
22,5/23,5/25
%v/v
24V= 529,00 zł N
Nowość MS-8R8.EG Optyczny (infra-red) Dwutlenek węgla (CO2)
1000/2000/(2500)
ppm
24V= 529,00 zł N
MS-28.EG Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
30/60/150
ppm
24V= 629,00 zł N
Optyczny (infra-red) Dwutlenek węgla (CO2)
1000/1400/1800
ppm

Wykrywanie mediów w innych zakresach lub innych mediów jest możliwe = wykonanie specjalne, wymaga konsultacji.
W szczególnych przypadkach możliwy jest dobór parametrów detektora do konkretnej aplikacji = wymagana analiza warunków stosowania urządzenia.

Sugerowane produkty

Osłony rurowe AR-1
Osłony z rur profilowanych zabezpieczające detektor przed bezpośrednim uszkodzeniem mechanicznym
Zestawy do testu gazowego GTS
Zestawy testowe do kontroli prawidłowości działania detektorów