Tabela porównawcza

Model W detektorze Sensor Medium Standardowe progi alarmowe lub zakres pomiarowy Cena netto G/T
MS-12/N-R Półprzewodnikowy Metan (CH4)
10/30
%DGW
109,00 zł C
MS-14/N-R Półprzewodnikowy Metan (CH4)
10/30
%DGW
109,00 zł C
MS-15.EG-R Półprzewodnikowy Propan-butan (LPG)
10/20/30
%DGW
109,00 zł C
MS-15/N-R Półprzewodnikowy Propan-butan (LPG)
10/30
%DGW
109,00 zł C
MS-22.EG-R Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
30/60/150
ppm
109,00 zł C
MS-22/NL-R Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
20/100
ppm
109,00 zł C