Półprzewodnikowe, progowe moduły sensoryczne MS / regenerowane

Moduły sensorów zawierają sensor gazu i wszystkie niezbędne elementy elektroniczne potrzebne do ich kalibracji.

W przypadku konieczności kalibracji użytkownik może we własnym zakresie wymontować moduł sensora i poddać go kalibracji bądź wymienić na inny, już skalibrowany. Operacje te są przeprowadzane bez konieczności demontażu detektora z instalacji. To unikatowe rozwiązanie techniczne znakomicie ułatwia i obniża koszty eksploatacji systemów detekcji gazów.

Moduły sensorów wyposażone są w procesor i zapamiętują parametry pracy sensora takie jak: ilość alarmów, czas pracy w stanach alarmowych, ilość przekroczeń zakresów pomiarowych oraz ewentualne stany awaryjne. Przy kalibracji można prześledzić, w jakich warunkach pracują detektory i, w razie potrzeby, dokonać korekt w ustawieniach parametrów pracy systemów, bądź zaproponować zmianę sensorów na inne, bardziej odpowiednie dla konkretnych warunków panujących w monitorowanym obiekcie. W przypadku zmiany technologii w zakładzie pracy i zmiany rodzajów substancji niebezpiecznych nie trzeba wymieniać systemu detekcji – wystarczy wymienić moduły sensorów na odpowiednie do zmian, co jest rozwiązaniem prostszym, szybszym i tańszym.

Oferowane modele

Model Sensor Medium Standardowe progi alarmowe lub zakres pomiarowy Cena netto G/T
MS-12/N-R Półprzewodnikowy Metan (CH4)
10/30
%DGW
109,00 zł C
MS-14/N-R Półprzewodnikowy Metan (CH4)
10/30
%DGW
109,00 zł C
MS-15.EG-R Półprzewodnikowy Propan-butan (LPG)
10/20/30
%DGW
109,00 zł C
MS-15/N-R Półprzewodnikowy Propan-butan (LPG)
10/30
%DGW
109,00 zł C
MS-22.EG-R Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
30/60/150
ppm
109,00 zł C
MS-22/NL-R Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
20/100
ppm
109,00 zł C