Tabela porównawcza

Model W detektorze Sensor Medium Standardowe progi alarmowe lub zakres pomiarowy Cena netto G/T
MS-1R2/N DEX-1R2/N
DG-1R2/N
DG-1R2/M
DG-1R2/MR
Optyczny (infra-red) Metan (CH4)
10/30
%DGW
1 199,00 zł C
MS-1R5/N DEX-1R5/N
DG-1R5/N
DG-1R5/M
DG-1R5/MR
Optyczny (infra-red) Propan-butan (LPG)
10/30
%DGW
1 199,00 zł C
MS-3R/N DG-3R/N
DG-3R/M
DG-3R/MR
Optyczny (infra-red) Związki organiczne
20/40
%DGW
1 299,00 zł CN
MS-3R/N-X DEX-3R/N Optyczny (infra-red) Związki organiczne
20/40
%DGW
1 299,00 zł CN
MS-6R7/N DG-6R7/N
DG-6R7/M
DG-6R7/MR
Optyczny (infra-red) Freony (HFC)
500/1500
ppm
2 249,00 zł CN
MS-6R7/N-SF6 DG-6R7/N-SF6
DG-6R7/M-SF6
DG-6R7/MR-SF6
Optyczny (infra-red) Heksafluorek siarki (SF6)
500/1500
ppm
2 249,00 zł CN
MS-8R8.EG-EN DG-8R8.EN Optyczny (infra-red) Dwutlenek węgla (CO2)
0,5/1,5
%v/v
699,00 zł C
MS-8R8/N DG-8R8/N
DG-8R8/M
DG-8R8/MR
Optyczny (infra-red) Dwutlenek węgla (CO2)
0,5/1,5
%v/v
699,00 zł C
MS-8R.EG DG-8R.EN
DG-8R.EN/M
WG-8R.EG
WG-8R.EG/A
WG-8R.EG/A24
WG-8R.EGx
WG-8R.EGx/A
WG-8R.EGx/A24
WG-8R.EN/G
WG-8R.EN/GA
Optyczny (infra-red) Dwutlenek węgla (CO2)
1000/1400/1800
ppm
289,00 zł C
MS-8R/N DEX-8R/N
DG-8R/N
DG-8R/M
DG-8R/MR
Optyczny (infra-red) Dwutlenek węgla (CO2)
0,5/1,5
%v/v
1 199,00 zł C
MS-DD-8R DD-8R Optyczny (infra-red) Dwutlenek węgla (CO2)
800/1400
ppm
289,00 zł C