Tabela porównawcza

Model W detektorze Sensor Medium Standardowe progi alarmowe lub zakres pomiarowy Cena netto G/T
MS-11.K DEX-11.K Katalityczny Gazy palne
10/30
%DGW
559,00 zł C
MS-15.K DEX-15.K Katalityczny Propan-butan (LPG)
10/30
%DGW
559,00 zł C
MS-31.K DEX-31.K Katalityczny Związki organiczne
20/40
%DGW
639,00 zł CN
MS-41.K DEX-41.K Katalityczny Amoniak (NH3)
5/15
%DGW
639,00 zł CN
MS-71.K DEX-71.K Katalityczny Acetylen (C2H2)
lub Wodór (H2)
20/40
%DGW
559,00 zł C
MS-80.K DEX-80.K Konduktometryczny Argon (Ar)
lub Dwutlenek węgla (CO2)
lub Hel (He)

%v/v
F