Tabela porównawcza

Model W detektorze Sensor Medium Standardowe progi alarmowe lub zakres pomiarowy Cena netto G/T
MS-P1R2/N DEX-P1R2/N
DG-P1R2/N
DG-PV1R2
DG-P1R2/M
DG-P1R2/MR
Optyczny (infra-red) Metan (CH4)
0 ÷ 100
%DGW
1 199,00 zł C
MS-P1R5/N DEX-P1R5/N
DG-P1R5/N
DG-PV1R5
DG-P1R5/M
DG-P1R5/MR
Optyczny (infra-red) Propan-butan (LPG)
0 ÷ 100
%DGW
1 199,00 zł C
MS-P3R/N DG-P3R/N
DG-PV3R
DG-P3R/M
DG-P3R/MR
Optyczny (infra-red) Związki organiczne
0 ÷ 100
%DGW
1 299,00 zł CN
MS-P3R/N-X DEX-P3R/N Optyczny (infra-red) Związki organiczne
0 ÷ 100
%DGW
1 299,00 zł CN
MS-P6R7/N DG-P6R7/N
DG-PV6R7
DG-P6R7/M
DG-P6R7/MR
Optyczny (infra-red) Freony (HFC)
0 ÷ 2000
ppm
2 249,00 zł CN
MS-P6R7/N-SF6 DG-P6R7/N-SF6
DG-PV6R7-SF6
DG-P6R7/M-SF6
DG-P6R7/MR-SF6
Optyczny (infra-red) Heksafluorek siarki (SF6)
0 ÷ 2000
ppm
2 249,00 zł CN
MS-P8R8/N DG-P8R8/N
DG-PV8R8
DG-P8R8/M
DG-P8R8/MR
Optyczny (infra-red) Dwutlenek węgla (CO2)
0 ÷ 2
%v/v
699,00 zł C
MS-P8R.EN DG-P8R.EN
AirTECH agro+
AirTECH agro+/420
AirTECH agro+/M
AirTECH agro+/V10
DG-P8R.EN/M
Optyczny (infra-red) Dwutlenek węgla (CO2)
0 ÷ 5000
ppm
F
MS-P8R/N DEX-P8R/N
DG-P8R/N
DG-PV8R
DG-P8R/M
DG-P8R/MR
AirTECH max+
AirTECH max+/420
AirTECH max+/M
AirTECH max+/V10
Optyczny (infra-red) Dwutlenek węgla (CO2)
0 ÷ 5
%v/v
1 199,00 zł C