Tabela porównawcza

Model W detektorze Sensor Medium Standardowe progi alarmowe lub zakres pomiarowy Cena netto G/T
MS-P1 DEX-P1 Katalityczny Gazy palne
0 ÷ 100
%DGW
559,00 zł C
MS-P3 DEX-P3 Katalityczny Związki organiczne
0 ÷ 100
%DGW
639,00 zł CN
MS-P4 DEX-P4 Katalityczny Amoniak (NH3)
0 ÷ 20
%DGW
639,00 zł CN
MS-P7 DEX-P7 Katalityczny Wodór (H2)
0 ÷ 100
%DGW
559,00 zł C
MS-P8 DEX-P8 Konduktometryczny Argon (Ar)
lub Dwutlenek węgla (CO2)
lub Hel (He)
5 ÷ 100
%v/v
F