Tabela porównawcza

Model Typ Moduł sensoryczny Sensor Medium Standardowe progi alarmowe lub zakres pomiarowy Napięcie zasilania Wyjścia sterujące stykowe Wyjścia sterujące napięciowe 12V= Wyjścia dwustanowe (progowe) Wyjście sterujące "Awaria" Wyjście sterujące zaworem odcinającym Wyjście w standardzie 4-20mA Wyjście w standardzie 0-10V Wyjście w standardzie 2-10V Wyjście w standardzie RS-485 Sygnalizacja optyczna, wbudowana Sygnalizacja akustyczna, wbudowana Akumulator wewnętrzny Wymiary Cena netto G/T
DK-nn MS-12.DK Półprzewodnikowy Metan (CH4)
15
%DGW
230V~ 85 x 140 x 55 mm 149,00 zł S
DK-nn MS-12.DK Półprzewodnikowy Metan (CH4)
15
%DGW
230V~ 1 85 x 140 x 55 mm 159,00 zł N
DK-nn MS-15.DK Półprzewodnikowy Propan-butan (LPG)
15
%DGW
230V~ 85 x 140 x 55 mm 149,00 zł S
DK-nn MS-15.DK Półprzewodnikowy Propan-butan (LPG)
15
%DGW
230V~ 1 85 x 140 x 55 mm 159,00 zł N
DK-nn MS-22.DK Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
50/100/300
ppm
230V~ 85 x 140 x 55 mm 149,00 zł S
DK-nn MS-22.DK Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
50/100/300
ppm
230V~ 1 85 x 140 x 55 mm 159,00 zł N
DK-nn MS-24.DK Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
Metan (CH4)
50/100/300
15
ppm
%DGW
230V~ 85 x 140 x 55 mm 189,00 zł S
DK-nn MS-24.DK Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
Metan (CH4)
50/100/300
15
ppm
%DGW
230V~ 1 85 x 140 x 55 mm 199,00 zł N
DK-nn MS-25.DK Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
Propan-butan (LPG)
50/100/300
15
ppm
%DGW
230V~ 85 x 140 x 55 mm 189,00 zł N
DK-nn MS-25.DK Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
Propan-butan (LPG)
50/100/300
15
ppm
%DGW
230V~ 1 85 x 140 x 55 mm 199,00 zł N
DK-nn MS-61.DK Półprzewodnikowy Freony (HFC)
2000
ppm
230V~ 85 x 140 x 55 mm 199,00 zł N
DK-nn MS-61.DK Półprzewodnikowy Freony (HFC)
2000
ppm
230V~ 1 85 x 140 x 55 mm 209,00 zł N
Z wyjściem sterującym zaworem odcinającym
DK-nn MS-12.DK Półprzewodnikowy Metan (CH4)
15
%DGW
230V~ 85 x 140 x 55 mm 169,00 zł S
DK-nn MS-15.DK Półprzewodnikowy Propan-butan (LPG)
15
%DGW
230V~ 85 x 140 x 55 mm 169,00 zł N
DK-nn MS-22.DK Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
50/100/300
ppm
230V~ 85 x 140 x 55 mm 169,00 zł N
DK-nn MS-24.DK Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
Metan (CH4)
50/100/300
15
ppm
%DGW
230V~ 85 x 140 x 55 mm 209,00 zł N
DK-nn MS-25.DK Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
Propan-butan (LPG)
50/100/300
15
ppm
%DGW
230V~ 85 x 140 x 55 mm 209,00 zł N
DK-nn MS-61.DK Półprzewodnikowy Freony (HFC)
2000
ppm
230V~ 85 x 140 x 55 mm 219,00 zł N
 
DK-nn MS-12.DK Półprzewodnikowy Metan (CH4)
15
%DGW
12V= 1 85 x 140 x 55 mm 159,00 zł N
DK-nn MS-15.DK Półprzewodnikowy Propan-butan (LPG)
15
%DGW
12V= 1 85 x 140 x 55 mm 159,00 zł N
DK-nn MS-22.DK Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
50/100/300
ppm
12V= 1 85 x 140 x 55 mm 159,00 zł N
DK-nn MS-24.DK Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
Metan (CH4)
50/100/300
15
ppm
%DGW
12V= 1 85 x 140 x 55 mm 199,00 zł N
DK-nn MS-25.DK Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
Propan-butan (LPG)
50/100/300
15
ppm
%DGW
12V= 1 85 x 140 x 55 mm 199,00 zł N
DK-nn MS-61.DK Półprzewodnikowy Freony (HFC)
2000
ppm
12V= 1 85 x 140 x 55 mm 209,00 zł N

Wykrywanie mediów w innych zakresach lub innych mediów jest możliwe = wykonanie specjalne, wymaga konsultacji.
W szczególnych przypadkach możliwy jest dobór parametrów detektora do konkretnej aplikacji = wymagana analiza warunków stosowania urządzenia.