DG/w

DG/w jest mechanicznie dostosowaną wersją detektorów DG/F, DG/M (dwuprogowych) lub DG/P, DG/PV (pomiarowych) do montażu na kanale wentylacyjnym. Posiada dodatkową sondę pomiarową, która po odpowiednim zainstalowaniu na ścianie kanału wentylacyjnego, zasysa powietrze umożliwiając pomiar stężenia niebezpiecznych substancji w kanale.

Sygnalizacja i parametry elektryczno-pomiarowe (z wyjątkiem czasu reakcji) są identyczne z parametrami odpowiedników w obudowach standardowych.

DG/w jest urządzeniem o konstrukcji zwykłej i nie może być stosowany w strefach klasyfikowanych jako strefy zagrożone wybuchem gazów, par lub pyłów.

Oferowane modele

Model Wymiary Cena netto G/T
DG/w 111 x 151 x 170 mm 400,00 zł N