DG/P

Stacjonarne, pomiarowe (z interfejsem 4-20mA) detektory gazów toksycznych, wybuchowych i tlenu typu DG/P przeznaczone są do wykrywania i sygnalizacji obecności gazów o stężeniach szkodliwych lub niebezpiecznych dla ludzi w pomieszczeniach przemysłowych, zamkniętych.

Cechy użytkowe

  • wyjście analogowe w standardzie 4-20 mA;
  • obudowa zwykła, bryzgoszczelna;
  • wybrane modele detektorów z wymiennym sensorem elektrochemicznym lub optycznym (Infra-Red) – dobierane do aplikacji;
  • wymienne moduły sensoryczne z wbudowanymi algorytmami kompensacji termicznej, kompensacji liniowej, naliczania średnich ważonych, historii pomiarowej i sygnalizacji przekroczenia zalecanego okresu kalibracji;
  • tania, wieloletnia eksploatacja poprzez wymienność sensorów;
  • modularność, prostota połączeń, brak konieczności procesu kalibracji w miejscu instalacji oznacza wyjątkowo proste i szybkie projektowanie i montaż;
  • wszystkie detektory są wzorcowane we własnym Laboratorium Wzorcującym GAZEX działającym zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025 (akredytacja PCA nr AP150).

Schemat blokowy

Oferowane modele

Nazwa Sensor Medium Standardowe progi alarmowe lub zakres pomiarowy Napięcie zasilania Cena netto G/T
Elektrochemiczny Arsenowodór (AsH3)
0 ÷ 1
ppm
Zasilane z systemu N
Elektrochemiczny Dwuboran (B2H6)
0 ÷ 1
ppm
Zasilane z systemu N
Elektrochemiczny Chlor (Cl2)
0 ÷ 10
ppm
Zasilane z systemu N
Elektrochemiczny Dwutlenek chloru (ClO2)
0 ÷ 1
ppm
Zasilane z systemu N
Elektrochemiczny Fosgen (COCl2)
0 ÷ 1
ppm
Zasilane z systemu N
Elektrochemiczny Tlenek etylenu (C2H4O)
0 ÷ 20
ppm
Zasilane z systemu N
Elektrochemiczny Chlorowodór (HCl)
0 ÷ 30
ppm
Zasilane z systemu N
Elektrochemiczny Cyjanowodór (HCN)
0 ÷ 30
ppm
Zasilane z systemu N
Elektrochemiczny Dwutlenek azotu (NO2)
0 ÷ 20
ppm
Zasilane z systemu N
Elektrochemiczny Tlenek azotu (NO)
0 ÷ 100
ppm
Zasilane z systemu N
Elektrochemiczny Ozon (O3)
0 ÷ 1
ppm
Zasilane z systemu N
Elektrochemiczny Fosforowodór (PH3)
0 ÷ 5
ppm
Zasilane z systemu N
Elektrochemiczny Selenowodór (H2Se)
0 ÷ 5
ppm
Zasilane z systemu N
Elektrochemiczny Silan (SiH4)
0 ÷ 50
ppm
Zasilane z systemu N
Elektrochemiczny Dwutlenek siarki (SO2)
0 ÷ 20
ppm
Zasilane z systemu N
Elektrochemiczny Tlenek węgla (CO)
0 ÷ 500
ppm
Zasilane z systemu 899,00 zł N
Elektrochemiczny Amoniak (NH3)
0 ÷ 1000
ppm
Zasilane z systemu 999,00 zł N
Elektrochemiczny Amoniak (NH3)
0 ÷ 100
ppm
Zasilane z systemu 999,00 zł N
Elektrochemiczny Amoniak (NH3)
0 ÷ 100
ppm
Zasilane z systemu 1 199,00 zł N
Elektrochemiczny Siarkowodór (H2S)
0 ÷ 100
ppm
Zasilane z systemu 899,00 zł N
Elektrochemiczny Wodór (H2)
0 ÷ 1000
ppm
Zasilane z systemu 999,00 zł N
Elektrochemiczny Tlen (O2)
0 ÷ 25
%v/v
Zasilane z systemu 849,00 zł S
Optyczny (infra-red) Metan (CH4)
0 ÷ 100
%DGW
Zasilane z systemu 1 599,00 zł S
Optyczny (infra-red) Propan-butan (LPG)
0 ÷ 100
%DGW
Zasilane z systemu 1 599,00 zł S
Optyczny (infra-red) Związki organiczne
0 ÷ 100
%DGW
Zasilane z systemu 1 739,00 zł N
Optyczny (infra-red) Freony (HFC)
0 ÷ 2000
ppm
Zasilane z systemu 2 899,00 zł N
Optyczny (infra-red) Heksafluorek siarki (SF6)
0 ÷ 2000
ppm
Zasilane z systemu 2 899,00 zł N
Optyczny (infra-red) Dwutlenek węgla (CO2)
0 ÷ 2
%v/v
Zasilane z systemu 1 099,00 zł S
Optyczny (infra-red) Dwutlenek węgla (CO2)
0 ÷ 5000
ppm
Zasilane z systemu 549,00 zł N
Optyczny (infra-red) Dwutlenek węgla (CO2)
0 ÷ 5
%v/v
Zasilane z systemu 1 599,00 zł N

Wykrywanie mediów w innych zakresach lub innych mediów jest możliwe = wykonanie specjalne, wymaga konsultacji.
W szczególnych przypadkach możliwy jest dobór parametrów detektora do konkretnej aplikacji = wymagana analiza warunków stosowania urządzenia.

Sugerowane produkty

Obudowy bryzgoszczelne AP-1
Obudowy bryzgoszczelne chroniące detektory przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi oraz uszkodzeniami mechanicznymi
Osłony rurowe AR-1
Osłony z rur profilowanych zabezpieczające detektor przed bezpośrednim uszkodzeniem mechanicznym
DG/w
Przystosowanie detektorów DG/F, DG/M, DG/P lub DG/PV do montażu na kanale wentylacyjnym
Zestawy do testu gazowego GTS
Zestawy testowe do kontroli prawidłowości działania detektorów