Tabela porównawcza

Model Typ Moduł sensoryczny Sensor Medium Standardowe progi alarmowe lub zakres pomiarowy Napięcie zasilania Wyjścia sterujące stykowe Wyjścia sterujące napięciowe 12V= Wyjścia dwustanowe (progowe) Wyjście sterujące "Awaria" Wyjście sterujące zaworem odcinającym Wyjście w standardzie 4-20mA Wyjście w standardzie 0-10V Wyjście w standardzie 2-10V Wyjście w standardzie RS-485 Sygnalizacja optyczna, wbudowana Sygnalizacja akustyczna, wbudowana Akumulator wewnętrzny Wymiary Cena netto G/T
RS485 DG-P/M MS-P0E.ASH3/N Elektrochemiczny Arsenowodór (AsH3)
0 ÷ 1
ppm
24V= 110 x 140 x 55 mm N
RS485 DG-P/M MS-P0E.B2H6/N Elektrochemiczny Dwuboran (B2H6)
0 ÷ 1
ppm
24V= 110 x 140 x 55 mm N
RS485 DG-P/M MS-P0E.CL2/N Elektrochemiczny Chlor (Cl2)
0 ÷ 10
ppm
24V= 110 x 140 x 55 mm N
RS485 DG-P/M MS-P0E.CLO2/N Elektrochemiczny Dwutlenek chloru (ClO2)
0 ÷ 1
ppm
24V= 110 x 140 x 55 mm N
RS485 DG-P/M MS-P0E.COCL2/N Elektrochemiczny Fosgen (COCl2)
0 ÷ 1
ppm
24V= 110 x 140 x 55 mm N
RS485 DG-P/M MS-P0E.ETO/N Elektrochemiczny Tlenek etylenu (C2H4O)
0 ÷ 20
ppm
24V= 110 x 140 x 55 mm N
RS485 DG-P/M MS-P0E.HCL/N Elektrochemiczny Chlorowodór (HCl)
0 ÷ 30
ppm
24V= 110 x 140 x 55 mm N
RS485 DG-P/M MS-P0E.HCN/N Elektrochemiczny Cyjanowodór (HCN)
0 ÷ 30
ppm
24V= 110 x 140 x 55 mm N
RS485 DG-P/M MS-P0E.NO2/N Elektrochemiczny Dwutlenek azotu (NO2)
0 ÷ 20
ppm
24V= 110 x 140 x 55 mm N
RS485 DG-P/M MS-P0E.NO/N Elektrochemiczny Tlenek azotu (NO)
0 ÷ 100
ppm
24V= 110 x 140 x 55 mm N
RS485 DG-P/M MS-P0E.O3/N Elektrochemiczny Ozon (O3)
0 ÷ 1
ppm
24V= 110 x 140 x 55 mm N
RS485 DG-P/M MS-P0E.PH3/N Elektrochemiczny Fosforowodór (PH3)
0 ÷ 5
ppm
24V= 110 x 140 x 55 mm N
RS485 DG-P/M MS-P0E.SEH2/N Elektrochemiczny Selenowodór (H2Se)
0 ÷ 5
ppm
24V= 110 x 140 x 55 mm N
RS485 DG-P/M MS-P0E.SIH4/N Elektrochemiczny Silan (SiH4)
0 ÷ 50
ppm
24V= 110 x 140 x 55 mm N
RS485 DG-P/M MS-P0E.SO2/N Elektrochemiczny Dwutlenek siarki (SO2)
0 ÷ 20
ppm
24V= 110 x 140 x 55 mm N
RS485 DG-P/M MS-P2E/N Elektrochemiczny Tlenek węgla (CO)
0 ÷ 500
ppm
24V= 110 x 140 x 55 mm 919,00 zł N
RS485 DG-P/M MS-P4E/N1 Elektrochemiczny Amoniak (NH3)
0 ÷ 100
ppm
24V= 110 x 140 x 55 mm 1 019,00 zł N
RS485 DG-P/M MS-P4E/N2 Elektrochemiczny Amoniak (NH3)
0 ÷ 100
ppm
24V= 110 x 140 x 55 mm 1 219,00 zł N
RS485 DG-P/M MS-P4E/N Elektrochemiczny Amoniak (NH3)
0 ÷ 1000
ppm
24V= 110 x 140 x 55 mm 1 019,00 zł N
RS485 DG-P/M MS-P5E/N Elektrochemiczny Siarkowodór (H2S)
0 ÷ 100
ppm
24V= 110 x 140 x 55 mm 919,00 zł N
RS485 DG-P/M MS-P7E/N Elektrochemiczny Wodór (H2)
0 ÷ 1000
ppm
24V= 110 x 140 x 55 mm 1 019,00 zł N
RS485 DG-P/M MS-P9E/N Elektrochemiczny Tlen (O2)
0 ÷ 25
%v/v
24V= 110 x 140 x 55 mm 869,00 zł S
RS485 DG-P/M MS-P1R2/N Optyczny (infra-red) Metan (CH4)
0 ÷ 100
%DGW
24V= 110 x 140 x 55 mm 1 619,00 zł N
RS485 DG-P/M MS-P1R5/N Optyczny (infra-red) Propan-butan (LPG)
0 ÷ 100
%DGW
24V= 110 x 140 x 55 mm 1 619,00 zł N
RS485 DG-P/M MS-P3R/N Optyczny (infra-red) Związki organiczne (VOC)
0 ÷ 100
%DGW
24V= 110 x 140 x 55 mm 1 759,00 zł N
RS485 DG-P/M MS-P6R7/N Optyczny (infra-red) Freony (HFC)
0 ÷ 2000
ppm
24V= 110 x 140 x 55 mm 2 899,00 zł N
RS485 DG-P/M MS-P6R7/N-SF6 Optyczny (infra-red) Heksafluorek siarki (SF6)
0 ÷ 2000
ppm
24V= 110 x 140 x 55 mm 2 899,00 zł N
Nowość RS485 DG-P/M MS-P8R8/N Optyczny (infra-red) Dwutlenek węgla (CO2)
0 ÷ 2
%v/v
24V= 110 x 140 x 55 mm 1 119,00 zł N
RS485 DG-P/M MS-P8R/N Optyczny (infra-red) Dwutlenek węgla (CO2)
0 ÷ 5
%v/v
24V= 110 x 140 x 55 mm 1 619,00 zł N

Wykrywanie mediów w innych zakresach lub innych mediów jest możliwe = wykonanie specjalne, wymaga konsultacji.
W szczególnych przypadkach możliwy jest dobór parametrów detektora do konkretnej aplikacji = wymagana analiza warunków stosowania urządzenia.