Tabela porównawcza

Model Typ Moduł sensoryczny Sensor Medium Standardowe progi alarmowe lub zakres pomiarowy Napięcie zasilania Wyjścia sterujące stykowe Wyjścia sterujące napięciowe 12V= Wyjścia dwustanowe (progowe) Wyjście sterujące "Awaria" Wyjście sterujące zaworem odcinającym Wyjście w standardzie 4-20mA Wyjście w standardzie 0-10V Wyjście w standardzie 2-10V Wyjście w standardzie RS-485 Sygnalizacja optyczna, wbudowana Sygnalizacja akustyczna, wbudowana Akumulator wewnętrzny Wymiary (szer. x wys. x gł.) Cena netto G/T
RS485 DG/M MS-12/N Półprzewodnikowy Metan (CH4)
10/30
%DGW
24V= 110 x 140 x 55 mm 679,00 zł S
RS485 DG/M MS-14/N Półprzewodnikowy Metan (CH4)
10/30
%DGW
24V= 110 x 140 x 55 mm 679,00 zł S
RS485 DG/M MS-15/N Półprzewodnikowy Propan-butan (LPG)
10/30
%DGW
24V= 110 x 140 x 55 mm 679,00 zł S
RS485 DG/M MS-22/NL Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
20/100
ppm
24V= 110 x 140 x 55 mm 679,00 zł N
RS485 DG/M MS-31/N Półprzewodnikowy Związki organiczne
20/40
%DGW
24V= 110 x 140 x 55 mm 759,00 zł N
RS485 DG/M MS-41/N Półprzewodnikowy Amoniak (NH3)
500/1500
ppm
24V= 110 x 140 x 55 mm 719,00 zł N
RS485 DG/M MS-61/N Półprzewodnikowy Freony (HFC)
1000/2000
ppm
24V= 110 x 140 x 55 mm 719,00 zł N
RS485 DG/M MS-71/N Półprzewodnikowy Acetylen (C2H2)
lub Wodór (H2)
10/30
%DGW
24V= 110 x 140 x 55 mm 719,00 zł N
RS485 DG/M MS-72/N Półprzewodnikowy Wodór (H2)
20/40
%DGW
24V= 110 x 140 x 55 mm 679,00 zł S
RS485 DG/M MS-TF Półprzewodnikowy Temperatura (T)

°C
24V= 110 x 140 x 55 mm 489,00 zł N
RS485 DG/M MS-0E.ASH3/N Elektrochemiczny Arsenowodór (AsH3)
0,2/0,4
ppm
24V= 110 x 140 x 55 mm N
RS485 DG/M MS-0E.B2H6/N Elektrochemiczny Dwuboran (B2H6)
0,2/0,4
ppm
24V= 110 x 140 x 55 mm N
RS485 DG/M MS-0E.CL2/N Elektrochemiczny Chlor (Cl2)
1/3
ppm
24V= 110 x 140 x 55 mm N
RS485 DG/M MS-0E.CLO2/N Elektrochemiczny Dwutlenek chloru (ClO2)
0,1/0,3 (NDS/NDSCh)
ppm
24V= 110 x 140 x 55 mm N
RS485 DG/M MS-0E.COCL2/N Elektrochemiczny Fosgen (COCl2)
0,2/0,4
ppm
24V= 110 x 140 x 55 mm N
RS485 DG/M MS-0E.ETO/N Elektrochemiczny Tlenek etylenu (C2H4O)
2/5
ppm
24V= 110 x 140 x 55 mm N
RS485 DG/M MS-0E.HCL/N Elektrochemiczny Chlorowodór (HCl)
3,3/6,6 (NDS/NDSCh)
ppm
24V= 110 x 140 x 55 mm N
RS485 DG/M MS-0E.HCN/N Elektrochemiczny Cyjanowodór (HCN)
3/6
ppm
24V= 110 x 140 x 55 mm N
RS485 DG/M MS-0E.NO2/N Elektrochemiczny Dwutlenek azotu (NO2)
1/3
ppm
24V= 110 x 140 x 55 mm N
RS485 DG/M MS-0E.NO/N Elektrochemiczny Tlenek azotu (NO)
2/– (NDS/NDSCh)
ppm
24V= 110 x 140 x 55 mm N
RS485 DG/M MS-0E.O3/N Elektrochemiczny Ozon (O3)
0,2/0,3
ppm
24V= 110 x 140 x 55 mm N
RS485 DG/M MS-0E.PH3/N Elektrochemiczny Fosforowodór (PH3)
0,1/0,2 (NDS/NDSCh)
ppm
24V= 110 x 140 x 55 mm N
RS485 DG/M MS-0E.SEH2/N Elektrochemiczny Selenowodór (H2Se)
1/3
ppm
24V= 110 x 140 x 55 mm N
RS485 DG/M MS-0E.SIH4/N Elektrochemiczny Silan (SiH4)
5/10
ppm
24V= 110 x 140 x 55 mm N
RS485 DG/M MS-0E.SO2/N Elektrochemiczny Dwutlenek siarki (SO2)
0.5/1 (NDS/NDSCh)
ppm
24V= 110 x 140 x 55 mm N
RS485 DG/M MS-2E/N Elektrochemiczny Tlenek węgla (CO)
20/100
ppm
24V= 110 x 140 x 55 mm 919,00 zł N
RS485 DG/M MS-4E/N1 Elektrochemiczny Amoniak (NH3)
20/40 (NDS/NDSCh)
ppm
24V= 110 x 140 x 55 mm 1 019,00 zł N
RS485 DG/M MS-4E/N2 Elektrochemiczny Amoniak (NH3)
20/40 (NDS/NDSCh)
ppm
24V= 110 x 140 x 55 mm 1 219,00 zł N
RS485 DG/M MS-4E/N Elektrochemiczny Amoniak (NH3)
500/800
ppm
24V= 110 x 140 x 55 mm 1 019,00 zł N
RS485 DG/M MS-5E/N Elektrochemiczny Siarkowodór (H2S)
5/10 (NDS/NDSCh)
ppm
24V= 110 x 140 x 55 mm 919,00 zł N
RS485 DG/M MS-7E/N Elektrochemiczny Wodór (H2)
500/800
ppm
24V= 110 x 140 x 55 mm 1 019,00 zł N
RS485 DG/M MS-9E/N Elektrochemiczny Tlen (O2)
19/18
%v/v
24V= 110 x 140 x 55 mm 869,00 zł S
RS485 DG/M MS-1R2/N Optyczny (infra-red) Metan (CH4)
10/30
%DGW
24V= 110 x 140 x 55 mm 1 619,00 zł S
RS485 DG/M MS-1R5/N Optyczny (infra-red) Propan-butan (LPG)
10/30
%DGW
24V= 110 x 140 x 55 mm 1 619,00 zł S
RS485 DG/M MS-3R/N Optyczny (infra-red) Związki organiczne
20/40
%DGW
24V= 110 x 140 x 55 mm 1 759,00 zł N
RS485 DG/M MS-6R7/N Optyczny (infra-red) Freony (HFC)
500/1500
ppm
24V= 110 x 140 x 55 mm 2 899,00 zł N
RS485 DG/M MS-6R7/N-SF6 Optyczny (infra-red) Heksafluorek siarki (SF6)
500/1500
ppm
24V= 110 x 140 x 55 mm 2 899,00 zł N
RS485 DG/M MS-8R8/N Optyczny (infra-red) Dwutlenek węgla (CO2)
0,5/1,5
%v/v
24V= 110 x 140 x 55 mm 1 119,00 zł S
RS485 DG/M MS-8R/N Optyczny (infra-red) Dwutlenek węgla (CO2)
0,5/1,5
%v/v
24V= 110 x 140 x 55 mm 1 619,00 zł N

Wykrywanie mediów w innych zakresach lub innych mediów jest możliwe = wykonanie specjalne, wymaga konsultacji.
W szczególnych przypadkach możliwy jest dobór parametrów detektora do konkretnej aplikacji = wymagana analiza warunków stosowania urządzenia.