DG/M

Cyfrowe detektory DG/M są przeznaczone do ciągłej kontroli obecności gazów w pomieszczeniach. Kontrola polega na pomiarze stężenia danego gazu w otaczającym powietrzu. Z chwilą przekroczenia określonych wartości stężenia włączona zostaje optyczna sygnalizacja alarmowa detektora oraz zostaje przekazana informacja do cyfrowego modułu nadzorczego (za pomocą sieci w standardzie przemysłowym RS-485). Detektory przeznaczone są do współpracy w Cyfrowym Systemie Detekcji Gazów.

Detektory posiadają wymienny moduł z sensorem półprzewodnikowym, elektrochemicznym lub optycznym (Infra-Red). Wymienność modułów sensorycznych usprawnia konserwację, upraszcza kalibrację i obniża koszty eksploatacji.

Detektory DG/M są urządzeniami o konstrukcji zwykłej i nie mogą być stosowane w miejscach klasyfikowanych jako strefy zagrożone wybuchem gazów, par lub pyłów.

Obszar zastosowań

 • zakłady przemysłowe, centra logistyczne, obiekty użyteczności publicznej;
 • rozległe pomieszczenia zagrożone emisją gazów toksycznych lub wybuchowych.

Cechy użytkowe

 • komunikacja, sterowanie i przesyłanie informacji poprzez port w standardzie RS-485, z protokołem MODBUS RTU;
 • sensory w wymiennych modułach;
 • możliwy dobór sensorów do aplikacji;
 • stosunkowo krótki czas przenikalności gazów przez osłonę sensora – krótki czas reakcji detektora;
 • wbudowany mikroprocesor sterujący oznacza niezawodność, stabilność pracy, półautomatyczne adresowanie w sieci cyfrowej (bez otwierania obudowy);
 • układ kompensacji termicznej;
 • historia stanów alarmowych;
 • zdejmowalne zaciski bezśrubowe z możliwością łączenia dwóch przewodów FTP;
 • bryzgoszczelna obudowa z wysokoudarowego ABS (IP44);
 • dwa przepusty kablowe – łatwość łączenia kolejnych detektorów (przelotowo);
 • selektywna sygnalizacja optyczna LED;
 • opcjonalnie możliwość wyposażenia w dodatkową osłonę z rur stalowych (AR-1d) lub obudowę do kanału wentylacyjnego (wersja DG/w);
 • opcjonalnie możliwość wyposażenia w moduł wyjść stykowych – upgrade do wersji DG/MR w dowolnym momencie;
 • konfiguracja ustawień detektora przez dedykowane oprogramowanie konfiguracyjne „DETnet View”, dostępne pod adresem https://www.gazex.pl/oprogramowanie/;
 • wszystkie detektory są wzorcowane we własnym Laboratorium Wzorcującym GAZEX działającym zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025 (akredytacja PCA nr AP150).

Schemat blokowy

Oferowane modele

Model Typ Moduł sensoryczny Sensor Medium Standardowe progi alarmowe lub zakres pomiarowy Napięcie zasilania Cena netto G/T
RS485 DG/M MS-12/N Półprzewodnikowy Metan (CH4)
10/30
%DGW
24V= 679,00 zł S
RS485 DG/M MS-14/N Półprzewodnikowy Metan (CH4)
10/30
%DGW
24V= 679,00 zł S
RS485 DG/M MS-15/N Półprzewodnikowy Propan-butan (LPG)
10/30
%DGW
24V= 679,00 zł S
RS485 DG/M MS-22/NL Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
20/100
ppm
24V= 679,00 zł N
RS485 DG/M MS-31/N Półprzewodnikowy Związki organiczne
20/40
%DGW
24V= 759,00 zł N
RS485 DG/M MS-41/N Półprzewodnikowy Amoniak (NH3)
500/1500
ppm
24V= 719,00 zł N
RS485 DG/M MS-61/N Półprzewodnikowy Freony (HFC)
1000/2000
ppm
24V= 719,00 zł N
RS485 DG/M MS-71/N Półprzewodnikowy Acetylen (C2H2)
lub Wodór (H2)
10/30
%DGW
24V= 719,00 zł N
RS485 DG/M MS-72/N Półprzewodnikowy Wodór (H2)
20/40
%DGW
24V= 679,00 zł S
RS485 DG/M MS-TF Półprzewodnikowy Temperatura (T)

°C
24V= 489,00 zł N
RS485 DG/M MS-0E.ASH3/N Elektrochemiczny Arsenowodór (AsH3)
0,2/0,4
ppm
24V= N
RS485 DG/M MS-0E.B2H6/N Elektrochemiczny Dwuboran (B2H6)
0,2/0,4
ppm
24V= N
RS485 DG/M MS-0E.CL2/N Elektrochemiczny Chlor (Cl2)
1/3
ppm
24V= N
RS485 DG/M MS-0E.CLO2/N Elektrochemiczny Dwutlenek chloru (ClO2)
0,1/0,3 (NDS/NDSCh)
ppm
24V= N
RS485 DG/M MS-0E.COCL2/N Elektrochemiczny Fosgen (COCl2)
0,2/0,4
ppm
24V= N
RS485 DG/M MS-0E.ETO/N Elektrochemiczny Tlenek etylenu (C2H4O)
2/5
ppm
24V= N
RS485 DG/M MS-0E.HCL/N Elektrochemiczny Chlorowodór (HCl)
3,3/6,6 (NDS/NDSCh)
ppm
24V= N
RS485 DG/M MS-0E.HCN/N Elektrochemiczny Cyjanowodór (HCN)
3/6
ppm
24V= N
RS485 DG/M MS-0E.NO2/N Elektrochemiczny Dwutlenek azotu (NO2)
1/3
ppm
24V= N
RS485 DG/M MS-0E.NO/N Elektrochemiczny Tlenek azotu (NO)
2/– (NDS/NDSCh)
ppm
24V= N
RS485 DG/M MS-0E.O3/N Elektrochemiczny Ozon (O3)
0,2/0,3
ppm
24V= N
RS485 DG/M MS-0E.PH3/N Elektrochemiczny Fosforowodór (PH3)
0,1/0,2 (NDS/NDSCh)
ppm
24V= N
RS485 DG/M MS-0E.SEH2/N Elektrochemiczny Selenowodór (H2Se)
1/3
ppm
24V= N
RS485 DG/M MS-0E.SIH4/N Elektrochemiczny Silan (SiH4)
5/10
ppm
24V= N
RS485 DG/M MS-0E.SO2/N Elektrochemiczny Dwutlenek siarki (SO2)
0.5/1 (NDS/NDSCh)
ppm
24V= N
RS485 DG/M MS-2E/N Elektrochemiczny Tlenek węgla (CO)
20/100
ppm
24V= 919,00 zł N
RS485 DG/M MS-4E/N1 Elektrochemiczny Amoniak (NH3)
20/40 (NDS/NDSCh)
ppm
24V= 1 019,00 zł N
RS485 DG/M MS-4E/N2 Elektrochemiczny Amoniak (NH3)
20/40 (NDS/NDSCh)
ppm
24V= 1 219,00 zł N
RS485 DG/M MS-4E/N Elektrochemiczny Amoniak (NH3)
500/800
ppm
24V= 1 019,00 zł N
RS485 DG/M MS-5E/N Elektrochemiczny Siarkowodór (H2S)
5/10 (NDS/NDSCh)
ppm
24V= 919,00 zł N
RS485 DG/M MS-7E/N Elektrochemiczny Wodór (H2)
500/800
ppm
24V= 1 019,00 zł N
RS485 DG/M MS-9E/N Elektrochemiczny Tlen (O2)
19/18
%v/v
24V= 869,00 zł S
RS485 DG/M MS-1R2/N Optyczny (infra-red) Metan (CH4)
10/30
%DGW
24V= 1 619,00 zł S
RS485 DG/M MS-1R5/N Optyczny (infra-red) Propan-butan (LPG)
10/30
%DGW
24V= 1 619,00 zł S
RS485 DG/M MS-3R/N Optyczny (infra-red) Związki organiczne
20/40
%DGW
24V= 1 759,00 zł N
RS485 DG/M MS-6R7/N Optyczny (infra-red) Freony (HFC)
500/1500
ppm
24V= 2 899,00 zł N
RS485 DG/M MS-6R7/N-SF6 Optyczny (infra-red) Heksafluorek siarki (SF6)
500/1500
ppm
24V= 2 899,00 zł N
RS485 DG/M MS-8R8/N Optyczny (infra-red) Dwutlenek węgla (CO2)
0,5/1,5
%v/v
24V= 1 119,00 zł S
RS485 DG/M MS-8R/N Optyczny (infra-red) Dwutlenek węgla (CO2)
0,5/1,5
%v/v
24V= 1 619,00 zł N

Wykrywanie mediów w innych zakresach lub innych mediów jest możliwe = wykonanie specjalne, wymaga konsultacji.
W szczególnych przypadkach możliwy jest dobór parametrów detektora do konkretnej aplikacji = wymagana analiza warunków stosowania urządzenia.

Sugerowane produkty

Obudowy bryzgoszczelne AP-1
Obudowy bryzgoszczelne chroniące detektory przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi oraz uszkodzeniami mechanicznymi
Osłony rurowe AR-1
Osłony z rur profilowanych zabezpieczające detektor przed bezpośrednim uszkodzeniem mechanicznym
DG/w
Przystosowanie detektorów DG/F, DG/M, DG/P lub DG/PV do montażu na kanale wentylacyjnym
MR2
Moduł rozbudowujący funkcjonalność detektorów DG/M o dwa przekaźniki ze stykiem NO/NC
Zestawy do testu gazowego GTS
Zestawy testowe do kontroli prawidłowości działania detektorów