Tabela porównawcza

Model Typ Moduł sensoryczny Sensor Medium Standardowe progi alarmowe lub zakres pomiarowy Napięcie zasilania Wyjścia sterujące stykowe Wyjścia sterujące napięciowe 12V= Wyjścia dwustanowe (progowe) Wyjście sterujące "Awaria" Wyjście sterujące zaworem odcinającym Wyjście w standardzie 4-20mA Wyjście w standardzie 0-10V Wyjście w standardzie 2-10V Wyjście w standardzie RS-485 Sygnalizacja optyczna, wbudowana Sygnalizacja akustyczna, wbudowana Akumulator wewnętrzny Wymiary (szer. x wys. x gł.) Cena netto G/T
DG.EN MS-11.EG-EN Półprzewodnikowy Metan (CH4)
10/30/(50)
%DGW
Zasilane z systemu 2 82 x 110 x 68 mm 409,00 zł N
DG.EN MS-14.EG-EN Półprzewodnikowy Metan (CH4)
10/30/(50)
%DGW
Zasilane z systemu 2 82 x 110 x 68 mm 409,00 zł S
DG.EN MS-15.EG-EN Półprzewodnikowy Propan-butan (LPG)
10/30/(50)
%DGW
Zasilane z systemu 2 82 x 110 x 68 mm 409,00 zł S
DG.EN MS-22.EG-EN Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
20/100/(300)
ppm
Zasilane z systemu 2 82 x 110 x 68 mm 409,00 zł S
DG.EN MS-24.EG-EN Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
Metan (CH4)
20/100/(300)
5/10/15
ppm
%DGW
Zasilane z systemu 2 82 x 110 x 68 mm 699,00 zł N
DG.EN MS-25.EG-EN Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
Propan-butan (LPG)
20/100/(300)
5/10/15
ppm
%DGW
Zasilane z systemu 2 82 x 110 x 68 mm 699,00 zł N
DG.EN MS-61.EG Półprzewodnikowy Freony (HFC)
1000/2000/2500
ppm
Zasilane z systemu 2 82 x 110 x 68 mm 409,00 zł N
DG.EN MS-8R.EG Optyczny (infra-red) Dwutlenek węgla (CO2)
1000/1400/1800
ppm
Zasilane z systemu 2 95 x 110 x 75 mm 549,00 zł N

Wykrywanie mediów w innych zakresach lub innych mediów jest możliwe = wykonanie specjalne, wymaga konsultacji.
W szczególnych przypadkach możliwy jest dobór parametrów detektora do konkretnej aplikacji = wymagana analiza warunków stosowania urządzenia.