Tabela porównawcza

Model Typ Moduł sensoryczny Sensor Medium Standardowe progi alarmowe lub zakres pomiarowy Napięcie zasilania Wyjścia sterujące stykowe Wyjścia sterujące napięciowe 12V= Wyjścia dwustanowe (progowe) Wyjście sterujące "Awaria" Wyjście sterujące zaworem odcinającym Wyjście w standardzie 4-20mA Wyjście w standardzie 0-10V Wyjście w standardzie 2-10V Wyjście w standardzie RS-485 Sygnalizacja optyczna, wbudowana Sygnalizacja akustyczna, wbudowana Akumulator wewnętrzny Wymiary (szer. x wys. x gł.) Cena netto G/T
RS485 DG.EN/M MS-11.EG Półprzewodnikowy Metan (CH4)
10/20/30
%DGW
24V= 82 x 95 x 68 mm 449,00 zł N
RS485 DG.EN/M MS-14.EG Półprzewodnikowy Metan (CH4)
10/20/30
%DGW
24V= 82 x 95 x 68 mm 329,00 zł S
RS485 DG.EN/M MS-15.EG Półprzewodnikowy Propan-butan (LPG)
10/20/30
%DGW
24V= 82 x 95 x 68 mm 329,00 zł S
RS485 DG.EN/M MS-22.EG Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
30/60/150
ppm
24V= 82 x 95 x 68 mm 329,00 zł S
RS485 DG.EN/M MS-61.EG Półprzewodnikowy Freony (HFC)
1000/2000/2500
ppm
24V= 82 x 95 x 68 mm 449,00 zł N
RS485 DG.EN/M MS-20.EG Elektrochemiczny Tlenek węgla (CO)
Dwutlenek azotu (NO2)
30/60/150
3/6/15
ppm
ppm
24V= 95 x 160 x 68 mm 649,00 zł N
RS485 DG.EN/M MS-8R.EG Optyczny (infra-red) Dwutlenek węgla (CO2)
1000/1400/1800
ppm
24V= 95 x 160 x 68 mm 499,00 zł N
RS485 DG.EN/M MS-28.EG Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
30/60/150
ppm
24V= 95 x 160 x 68 mm 599,00 zł N
Optyczny (infra-red) Dwutlenek węgla (CO2)
1000/1400/1800
ppm

Wykrywanie mediów w innych zakresach lub innych mediów jest możliwe = wykonanie specjalne, wymaga konsultacji.
W szczególnych przypadkach możliwy jest dobór parametrów detektora do konkretnej aplikacji = wymagana analiza warunków stosowania urządzenia.