Tabela porównawcza

Model Typ Moduł sensoryczny Sensor Medium Standardowe progi alarmowe lub zakres pomiarowy Napięcie zasilania Wyjścia sterujące stykowe Wyjścia sterujące napięciowe 12V= Wyjścia dwustanowe (progowe) Wyjście sterujące "Awaria" Wyjście sterujące zaworem odcinającym Wyjście w standardzie 4-20mA Wyjście w standardzie 0-10V Wyjście w standardzie 2-10V Wyjście w standardzie RS-485 Sygnalizacja optyczna, wbudowana Sygnalizacja akustyczna, wbudowana Akumulator wewnętrzny Wymiary (szer. x wys. x gł.) Cena netto G/T
DEX/P MS-P1 Katalityczny Gazy palne
0 ÷ 100
%DGW
Zasilane z systemu 105 x 103 x 54 mm 949,00 zł S
DEX/P MS-P3 Katalityczny Związki organiczne
0 ÷ 100
%DGW
Zasilane z systemu 105 x 103 x 54 mm 1 039,00 zł N
DEX/P MS-P4 Katalityczny Amoniak (NH3)
0 ÷ 20
%DGW
Zasilane z systemu 105 x 103 x 54 mm 1 039,00 zł N
DEX/P MS-P7 Katalityczny Wodór (H2)
0 ÷ 100
%DGW
Zasilane z systemu 105 x 103 x 54 mm 949,00 zł N
DEX/P MS-P8 Konduktometryczny Argon (Ar)
lub Dwutlenek węgla (CO2)
lub Hel (He)
5 ÷ 100
%v/v
Zasilane z systemu 105 x 103 x 54 mm N
DEX/P MS-P2E/N Elektrochemiczny Tlenek węgla (CO)
0 ÷ 500
ppm
Zasilane z systemu 105 x 103 x 54 mm 1 099,00 zł N
DEX/P MS-P4E/N-X Elektrochemiczny Amoniak (NH3)
500 ÷ 1000
ppm
Zasilane z systemu 105 x 103 x 54 mm 1 099,00 zł N
DEX/P MS-P7E/N Elektrochemiczny Wodór (H2)
0 ÷ 1000
ppm
Zasilane z systemu 105 x 103 x 54 mm N
DEX/P MS-P9E/N Elektrochemiczny Tlen (O2)
0 ÷ 25
%v/v
Zasilane z systemu 105 x 103 x 54 mm 999,00 zł S
DEX/P MS-P1R2/N Optyczny (infra-red) Metan (CH4)
0 ÷ 100
%DGW
Zasilane z systemu 105 x 103 x 54 mm 1 799,00 zł S
DEX/P MS-P1R5/N Optyczny (infra-red) Propan-butan (LPG)
0 ÷ 100
%DGW
Zasilane z systemu 105 x 103 x 54 mm 1 799,00 zł S
DEX/P MS-P3R/N-X Optyczny (infra-red) Związki organiczne
0 ÷ 100
%DGW
Zasilane z systemu 105 x 103 x 54 mm 1 939,00 zł N
DEX/P MS-P8R/N Optyczny (infra-red) Dwutlenek węgla (CO2)
0 ÷ 5
%v/v
Zasilane z systemu 105 x 103 x 54 mm 1 799,00 zł N

Wykrywanie mediów w innych zakresach lub innych mediów jest możliwe = wykonanie specjalne, wymaga konsultacji.
W szczególnych przypadkach możliwy jest dobór parametrów detektora do konkretnej aplikacji = wymagana analiza warunków stosowania urządzenia.