DEX/P

Stacjonarne, pomiarowe (z interfejsem 4-20mA) detektory gazów toksycznych, wybuchowych i tlenu typu DEX/P przeznaczone są do wykrywania i sygnalizacji obecności gazów o stężeniach szkodliwych lub niebezpiecznych dla ludzi w środowisku pracy i życia.

Cechy użytkowe

  • wyjście analogowe w standardzie 4-20 mA;
  • budowa przeciwwybuchowa, spełnia wymagania Dyrektywy ATEX;
  • wybrane modele detektorów z wymiennym sensorem katalitycznym, konduktometrycznym, elektrochemicznym lub optycznym (Infra-Red) – dobierane do aplikacji;
  • Wymienne moduły sensoryczne z wbudowanymi algorytmami kompensacji termicznej, kompensacji liniowej, naliczania średnich ważonych, historii pomiarowej i sygnalizacji przekroczenia zalecanego okresu kalibracji;
  • tania, wieloletnia eksploatacja poprzez wymienność sensorów;
  • modularność, prostota połączeń, brak konieczności procesu kalibracji w miejscu instalacji oznacza wyjątkowo proste i szybkie projektowanie i montaż;
  • wszystkie detektory są wzorcowane we własnym Laboratorium Wzorcującym GAZEX działającym zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025 (akredytacja PCA nr AP150).

Nazwy wykonań

Nomenklatura, zestawienie wykonań (PDF)

Schemat blokowy

Oferowane modele

Model Typ Moduł sensoryczny Sensor Medium Standardowe progi alarmowe lub zakres pomiarowy Napięcie zasilania Cena netto G/T
DEX/P MS-P1 Katalityczny Gazy palne
0 ÷ 100
%DGW
Zasilane z systemu 949,00 zł S
DEX/P MS-P3 Katalityczny Związki organiczne
0 ÷ 100
%DGW
Zasilane z systemu 1 039,00 zł N
DEX/P MS-P4 Katalityczny Amoniak (NH3)
0 ÷ 20
%DGW
Zasilane z systemu 1 039,00 zł N
DEX/P MS-P7 Katalityczny Wodór (H2)
0 ÷ 100
%DGW
Zasilane z systemu 949,00 zł N
DEX/P MS-P8 Konduktometryczny Argon (Ar)
lub Dwutlenek węgla (CO2)
lub Hel (He)
5 ÷ 100
%v/v
Zasilane z systemu N
DEX/P MS-P2E/N Elektrochemiczny Tlenek węgla (CO)
0 ÷ 500
ppm
Zasilane z systemu 1 099,00 zł N
DEX/P MS-P4E/N-X Elektrochemiczny Amoniak (NH3)
500 ÷ 1000
ppm
Zasilane z systemu 1 099,00 zł N
DEX/P MS-P7E/N Elektrochemiczny Wodór (H2)
0 ÷ 1000
ppm
Zasilane z systemu N
DEX/P MS-P9E/N Elektrochemiczny Tlen (O2)
0 ÷ 25
%v/v
Zasilane z systemu 999,00 zł S
DEX/P MS-P1R2/N Optyczny (infra-red) Metan (CH4)
0 ÷ 100
%DGW
Zasilane z systemu 1 799,00 zł S
DEX/P MS-P1R5/N Optyczny (infra-red) Propan-butan (LPG)
0 ÷ 100
%DGW
Zasilane z systemu 1 799,00 zł S
DEX/P MS-P3R/N-X Optyczny (infra-red) Związki organiczne
0 ÷ 100
%DGW
Zasilane z systemu 1 939,00 zł N
DEX/P MS-P8R/N Optyczny (infra-red) Dwutlenek węgla (CO2)
0 ÷ 5
%v/v
Zasilane z systemu 1 799,00 zł N

Wykrywanie mediów w innych zakresach lub innych mediów jest możliwe = wykonanie specjalne, wymaga konsultacji.
W szczególnych przypadkach możliwy jest dobór parametrów detektora do konkretnej aplikacji = wymagana analiza warunków stosowania urządzenia.

Sugerowane produkty

Obudowy bryzgoszczelne AP-1
Obudowy bryzgoszczelne chroniące detektory przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi oraz uszkodzeniami mechanicznymi
Osłony rurowe AR-1
Osłony z rur profilowanych zabezpieczające detektor przed bezpośrednim uszkodzeniem mechanicznym
Zestawy do testu gazowego GTS
Zestawy testowe do kontroli prawidłowości działania detektorów