Tabela porównawcza

Model Typ Moduł sensoryczny Sensor Medium Standardowe progi alarmowe lub zakres pomiarowy Napięcie zasilania Wyjścia sterujące stykowe Wyjścia sterujące napięciowe 12V= Wyjścia dwustanowe (progowe) Wyjście sterujące "Awaria" Wyjście sterujące zaworem odcinającym Wyjście w standardzie 4-20mA Wyjście w standardzie 0-10V Wyjście w standardzie 2-10V Wyjście w standardzie RS-485 Sygnalizacja optyczna, wbudowana Sygnalizacja akustyczna, wbudowana Akumulator wewnętrzny Wymiary (szer. x wys. x gł.) Cena netto G/T
DEX/F MS-12/N Półprzewodnikowy Metan (CH4)
10/30
%DGW
Zasilane z systemu 2 105 x 103 x 54 mm 759,00 zł S
DEX/F MS-14/N Półprzewodnikowy Metan (CH4)
10/30
%DGW
Zasilane z systemu 2 105 x 103 x 54 mm 759,00 zł S
DEX/F MS-14/N Półprzewodnikowy Metan (CH4)
10/30
%DGW
Zasilane z systemu 2 105 x 103 x 54 mm 1 199,00 zł N
DEX/F MS-15/N Półprzewodnikowy Propan-butan (LPG)
10/30
%DGW
Zasilane z systemu 2 105 x 103 x 54 mm 759,00 zł S
DEX/F MS-22/NL Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
20/100
ppm
Zasilane z systemu 2 105 x 103 x 54 mm 759,00 zł N
DEX/F MS-31/N-X Półprzewodnikowy Związki organiczne
20/40
%DGW
Zasilane z systemu 2 105 x 103 x 54 mm 839,00 zł N
DEX/F MS-41/N-X Półprzewodnikowy Amoniak (NH3)
500/1500
ppm
Zasilane z systemu 2 105 x 103 x 54 mm 799,00 zł N
DEX/F MS-61/N-X Półprzewodnikowy Freony (HFC)
1000/2000
ppm
Zasilane z systemu 2 105 x 103 x 54 mm 799,00 zł N
DEX/F MS-71/N Półprzewodnikowy Acetylen (C2H2)
lub Wodór (H2)
10/30
%DGW
Zasilane z systemu 2 105 x 103 x 54 mm 799,00 zł N
DEX/F MS-72/N-X Półprzewodnikowy Wodór (H2)
20/40
%DGW
Zasilane z systemu 2 105 x 103 x 54 mm 759,00 zł S
DEX/F MS-11.K Katalityczny Gazy palne
10/30
%DGW
Zasilane z systemu 2 105 x 103 x 54 mm 949,00 zł S
DEX/F MS-15.K Katalityczny Propan-butan (LPG)
10/30
%DGW
Zasilane z systemu 2 105 x 103 x 54 mm 949,00 zł S
DEX/F MS-31.K Katalityczny Związki organiczne
20/40
%DGW
Zasilane z systemu 2 105 x 103 x 54 mm 1 039,00 zł N
DEX/F MS-41.K Katalityczny Amoniak (NH3)
5/15
%DGW
Zasilane z systemu 2 105 x 103 x 54 mm 999,00 zł N
DEX/F MS-71.K Katalityczny Acetylen (C2H2)
lub Wodór (H2)
20/40
%DGW
Zasilane z systemu 2 105 x 103 x 54 mm 949,00 zł N
DEX/F MS-2E/N Elektrochemiczny Tlenek węgla (CO)
20/100
ppm
Zasilane z systemu 2 105 x 103 x 54 mm 999,00 zł N
DEX/F MS-4E/N-X Elektrochemiczny Amoniak (NH3)
500/800
ppm
Zasilane z systemu 2 105 x 103 x 54 mm 1 099,00 zł N
DEX/F MS-7E/N Elektrochemiczny Wodór (H2)
500/800
ppm
Zasilane z systemu 2 105 x 103 x 54 mm 1 099,00 zł N
DEX/F MS-9E/N Elektrochemiczny Tlen (O2)
19/18
%v/v
Zasilane z systemu 2 105 x 103 x 54 mm 999,00 zł S
DEX/F MS-1R2/N Optyczny (infra-red) Metan (CH4)
10/30
%DGW
Zasilane z systemu 2 105 x 103 x 54 mm 1 799,00 zł S
DEX/F MS-1R5/N Optyczny (infra-red) Propan-butan (LPG)
10/30
%DGW
Zasilane z systemu 2 105 x 103 x 54 mm 1 799,00 zł S
DEX/F MS-3R/N-X Optyczny (infra-red) Związki organiczne
20/40
%DGW
Zasilane z systemu 2 105 x 103 x 54 mm 1 939,00 zł N
DEX/F MS-8R/N Optyczny (infra-red) Dwutlenek węgla (CO2)
0,5/1,5
%v/v
Zasilane z systemu 2 105 x 103 x 54 mm 1 799,00 zł S

Wykrywanie mediów w innych zakresach lub innych mediów jest możliwe = wykonanie specjalne, wymaga konsultacji.
W szczególnych przypadkach możliwy jest dobór parametrów detektora do konkretnej aplikacji = wymagana analiza warunków stosowania urządzenia.