DEX/F

Stacjonarne, dwuprogowe detektory gazów toksycznych, wybuchowych i tlenu typu DEX/F przeznaczone są do wykrywania obecności gazów o stężeniach szkodliwych lub niebezpiecznych dla ludzi w środowisku pracy i życia. Urządzenia posiadają dwa fabrycznie ustawiane progi stężeń alarmowych.

Cechy użytkowe

  • detektory DEX budowy przeciwwybuchowej spełniają wymagania Dyrektywy ATEX;
  • wybrane modele detektorów z wymiennym sensorem półprzewodnikowym, katalitycznym, konduktometrycznym, elektrochemicznym lub optycznym (Infra-Red) – dobierane do aplikacji
  • wymienne moduły sensoryczne z wbudowanymi algorytmami kompensacji termicznej, kompensacji liniowej, naliczania średnich ważonych (NDS, NDSCh), historii pomiarowej i sygnalizacji przekroczenia zalecanego okresu kalibracji;
  • tania, wieloletnia eksploatacja poprzez wymienność sensorów;
  • zamienność modułów z sensorem półprzewodnikowym i elektrochemicznym – możliwość stosowania w detektorach progowych typu DG/F jak i typu DEX/F;
  • modularność, prostota połączeń, brak konieczności procesu kalibracji w miejscu instalacji;
  • wyjątkowo proste, szybkie projektowanie i montaż;
  • wszystkie detektory są wzorcowane we własnym Laboratorium Wzorcującym GAZEX działającym zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025 (akredytacja PCA nr AP150).

Nomenklatura

Schemat blokowy

Oferowane modele

Model Moduł sensoryczny Sensor Medium Standardowe progi alarmowe lub zakres pomiarowy Napięcie zasilania Cena netto G/T
MS-12/N Półprzewodnikowy Metan (CH4)
10/30
%DGW
Zasilane z systemu 759,00 zł S
MS-14/N Półprzewodnikowy Metan (CH4)
10/30
%DGW
Zasilane z systemu 759,00 zł S
MS-14/N Półprzewodnikowy Metan (CH4)
10/30
%DGW
Zasilane z systemu 1 199,00 zł N
MS-15/N Półprzewodnikowy Propan-butan (LPG)
10/30
%DGW
Zasilane z systemu 759,00 zł S
MS-22/NL Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
20/100
ppm
Zasilane z systemu 759,00 zł N
MS-31/N-X Półprzewodnikowy Lotne związki organiczne (VOC)
20/40
%DGW
Zasilane z systemu 839,00 zł N
MS-41/N-X Półprzewodnikowy Amoniak (NH3)
500/1500
ppm
Zasilane z systemu 799,00 zł N
MS-61/N-X Półprzewodnikowy Freony (HFC)
1000/2000
ppm
Zasilane z systemu 799,00 zł N
MS-71/N Półprzewodnikowy Acetylen (C2H2)
lub Wodór (H2)
10/30
%DGW
Zasilane z systemu 799,00 zł N
MS-72/N-X Półprzewodnikowy Wodór (H2)
20/40
%DGW
Zasilane z systemu 759,00 zł S
Nowość MS-1K5/N Katalityczny Propan-butan (LPG)
10/30
%DGW
Zasilane z systemu 1 049,00 zł S
Nowość MS-1K/N Katalityczny Metan (CH4)
10/30
%DGW
Zasilane z systemu 949,00 zł S
Nowość MS-3K/N Katalityczny Lotne związki organiczne (VOC)
20/40
%DGW
Zasilane z systemu 1 049,00 zł N
Nowość MS-4K/N Katalityczny Amoniak (NH3)
5/15
%DGW
Zasilane z systemu 1 049,00 zł N
Nowość MS-7K/N Katalityczny Acetylen (C2H2)
lub Wodór (H2)
20/40
%DGW
Zasilane z systemu 949,00 zł N
MS-2E/N Elektrochemiczny Tlenek węgla (CO)
20/100
ppm
Zasilane z systemu 999,00 zł N
MS-4E/N-X Elektrochemiczny Amoniak (NH3)
500/800
ppm
Zasilane z systemu 1 099,00 zł N
MS-7E/N Elektrochemiczny Wodór (H2)
500/800
ppm
Zasilane z systemu 1 099,00 zł N
MS-9E/N Elektrochemiczny Tlen (O2)
19/18
%v/v
Zasilane z systemu 999,00 zł S
MS-1R2/N Optyczny (infra-red) Metan (CH4)
10/30
%DGW
Zasilane z systemu 1 799,00 zł S
MS-1R5/N Optyczny (infra-red) Propan-butan (LPG)
10/30
%DGW
Zasilane z systemu 1 799,00 zł S
MS-3R/N-X Optyczny (infra-red) Lotne związki organiczne (VOC)
20/40
%DGW
Zasilane z systemu 1 939,00 zł N
MS-8R/N Optyczny (infra-red) Dwutlenek węgla (CO2)
0,5/1,5
%v/v
Zasilane z systemu 1 799,00 zł S

Wykrywanie mediów w innych zakresach lub innych mediów jest możliwe = wykonanie specjalne, wymaga konsultacji.
W szczególnych przypadkach możliwy jest dobór parametrów detektora do konkretnej aplikacji = wymagana analiza warunków stosowania urządzenia.

Sugerowane produkty

Obudowy bryzgoszczelne AP-1
Obudowy bryzgoszczelne chroniące detektory przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi oraz uszkodzeniami mechanicznymi
Osłony rurowe AR-1
Osłony z rur profilowanych zabezpieczające detektor przed bezpośrednim uszkodzeniem mechanicznym
Zestawy do testu gazowego GTS
Zestawy testowe do kontroli prawidłowości działania detektorów