DEX/A

Detektory DEX/A są przeznaczone do wykrywania obecności niebezpiecznych stężeń gazów wybuchowych w powietrzu w pomieszczeniach zamkniętych. Sygnalizują przekroczenie dwóch progów alarmowych (A1, A2) ustawionych w wymiennym module sensorycznym (progi ustawione na etapie produkcji). Posiadają interfejs 3-przewodowy typu 4-20mA (pasywny).

Współpracują z modułami alarmowymi typu MDP lub MDA. Mogą także współpracować z innymi dowolnymi centralami akceptującymi standard linii wejściowych 4-20mA (z emisją prądu), po zastosowaniu ogranicznika mocy typu MDPL-1 (opcjonalny).

Wszystkie detektory są wzorcowane we własnym Laboratorium Wzorcującym GAZEX działającym zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025 (akredytacja PCA nr AP150).

Schemat blokowy

Oferowane modele

Model Typ Moduł sensoryczny Sensor Medium Standardowe progi alarmowe lub zakres pomiarowy Napięcie zasilania Cena netto G/T
DEX/A MS-12/N Półprzewodnikowy Metan (CH4)
10/30
%DGW
Zasilane z systemu 799,00 zł N
DEX/A MS-14/N Półprzewodnikowy Metan (CH4)
10/30
%DGW
Zasilane z systemu 799,00 zł N
DEX/A MS-15/N Półprzewodnikowy Propan-butan (LPG)
10/30
%DGW
Zasilane z systemu 799,00 zł N
DEX/A MS-31/N-X Półprzewodnikowy Związki organiczne
20/40
%DGW
Zasilane z systemu N
DEX/A MS-71/N Półprzewodnikowy Acetylen (C2H2)
lub Wodór (H2)
10/30
%DGW
Zasilane z systemu N
DEX/A MS-72/N-X Półprzewodnikowy Wodór (H2)
20/40
%DGW
Zasilane z systemu N

Wykrywanie mediów w innych zakresach lub innych mediów jest możliwe = wykonanie specjalne, wymaga konsultacji.
W szczególnych przypadkach możliwy jest dobór parametrów detektora do konkretnej aplikacji = wymagana analiza warunków stosowania urządzenia.

Sugerowane produkty

Obudowy bryzgoszczelne AP-1
Obudowy bryzgoszczelne chroniące detektory przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi oraz uszkodzeniami mechanicznymi
Osłony rurowe AR-1
Osłony z rur profilowanych zabezpieczające detektor przed bezpośrednim uszkodzeniem mechanicznym
Zestawy do testu gazowego GTS
Zestawy testowe do kontroli prawidłowości działania detektorów