Tabela porównawcza

Model Typ Moduł sensoryczny Sensor Medium Standardowe progi alarmowe lub zakres pomiarowy Napięcie zasilania Wyjścia sterujące stykowe Wyjścia sterujące napięciowe 12V= Wyjścia dwustanowe (progowe) Wyjście sterujące "Awaria" Wyjście sterujące zaworem odcinającym Wyjście w standardzie 4-20mA Wyjście w standardzie 0-10V Wyjście w standardzie 2-10V Wyjście w standardzie RS-485 Sygnalizacja optyczna, wbudowana Sygnalizacja akustyczna, wbudowana Akumulator wewnętrzny Wymiary (szer. x wys. x gł.) Cena netto G/T
RS485 DD MS-DD-11 Półprzewodnikowy Metan (CH4)
10/20/30
%DGW
12/24V= 1 80 x 100 x 30 mm 259,00 zł N
RS485 DD MS-DD-14 Półprzewodnikowy Metan (CH4)
10/20/30
%DGW
12/24V= 1 80 x 100 x 30 mm 259,00 zł N
RS485 DD MS-DD-15 Półprzewodnikowy Propan-butan (LPG)
10/20/30
%DGW
12/24V= 1 80 x 100 x 30 mm 259,00 zł N
RS485 DD MS-DD-22 Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
20/100/300
ppm
12/24V= 1 80 x 100 x 30 mm 259,00 zł N
RS485 DD MS-DD-61 Półprzewodnikowy Freony (HFC)
1000/2000/2500
ppm
12/24V= 1 80 x 100 x 30 mm 259,00 zł N
RS485 DD MS-DD-62 Półprzewodnikowy Freony (HFC)
6000/6000/6000
ppm
12/24V= 1 80 x 100 x 30 mm 259,00 zł S
RS485 DD MS-DD-8R Optyczny (infra-red) Dwutlenek węgla (CO2)
800/1400
ppm
12/24V= 1 80 x 100 x 30 mm 499,00 zł N

Wykrywanie mediów w innych zakresach lub innych mediów jest możliwe = wykonanie specjalne, wymaga konsultacji.
W szczególnych przypadkach możliwy jest dobór parametrów detektora do konkretnej aplikacji = wymagana analiza warunków stosowania urządzenia.