Tabela porównawcza

Model Typ Moduł sensoryczny Sensor Medium Standardowe progi alarmowe lub zakres pomiarowy Napięcie zasilania Wyjścia sterujące stykowe Wyjścia sterujące napięciowe 12V= Wyjścia dwustanowe (progowe) Wyjście sterujące "Awaria" Wyjście sterujące zaworem odcinającym Wyjście w standardzie 4-20mA Wyjście w standardzie 0-10V Wyjście w standardzie 2-10V Wyjście w standardzie RS-485 Sygnalizacja optyczna, wbudowana Sygnalizacja akustyczna, wbudowana Akumulator wewnętrzny Wymiary Cena netto G/T
DD/AP MS-DD-CO/AP Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
20/100/300
ppm
12/24V= 1 80 x 100 x 30 mm 129,00 zł C
DD/AP MS-DD-FR/AP Półprzewodnikowy Freony (HFC)
1000/2000/2500
ppm
12/24V= 1 80 x 100 x 30 mm 199,00 zł C
DD/AP MS-DD-GZ/AP Półprzewodnikowy Metan (CH4)
10/20/30
%DGW
12/24V= 1 80 x 100 x 30 mm 129,00 zł C
DD/AP MS-DD-MT/AP Półprzewodnikowy Metan (CH4)
10/20/30
%DGW
12/24V= 1 80 x 100 x 30 mm 129,00 zł C
DD/AP MS-DD-PB/AP Półprzewodnikowy Propan-butan (LPG)
10/20/30
%DGW
12/24V= 1 80 x 100 x 30 mm 129,00 zł C

Wykrywanie mediów w innych zakresach lub innych mediów jest możliwe = wykonanie specjalne, wymaga konsultacji.
W szczególnych przypadkach możliwy jest dobór parametrów detektora do konkretnej aplikacji = wymagana analiza warunków stosowania urządzenia.