AirTECH duo+

Detektory transportowalne AirTECH duo+ służą do pomiarów stężenia dwutlenku węgla (CO2) w zakresie 0 ÷ 10% obj. i tlenu w zakresie 0 ÷ 25% obj. głównie do kontroli atmosfery w przechowalniach owoców i warzyw.

W konstrukcji detektorów wykorzystano optyczny, selektywny sensor dwutlenku węgla pracujący w oparciu o metodę pochłaniania strumienia podczerwieni nierozproszonej (NDIR) oraz elektrochemiczny sensor tlenu o wydłużonej żywotności. Aktualne stężenia dwutlenku węgla i tlenu są pokazywane na dwóch wyświetlaczach LED.

Detektory wyposażone są w układ poboru próbki gazu, w którego skład wchodzą: pompa, wewnętrzny filtr przeciwpyłowy, zewnętrzny przewód gazowy z uniwersalną końcówką, zewnętrzny filtr zabezpieczający przed zassaniem wody.

Wszystkie detektory są wzorcowane we własnym Laboratorium Wzorcującym GAZEX działającym zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025 (akredytacja PCA nr AP150).

Oferowane modele

Nazwa Sensor Medium Standardowe progi alarmowe lub zakres pomiarowy Napięcie zasilania Cena netto G/T
Elektrochemiczny Tlen (O2)
0 ÷ 25
%v/v
230V~ 2 438,00 zł N
Optyczny (infra-red) Dwutlenek węgla (CO2)
0 ÷ 10
%v/v
Elektrochemiczny Tlen (O2)
0 ÷ 25
%v/v
230V~ 2 438,00 zł N
Optyczny (infra-red) Dwutlenek węgla (CO2)
0 ÷ 10
%v/v

Wykrywanie mediów w innych zakresach lub innych mediów jest możliwe = wykonanie specjalne, wymaga konsultacji.
W szczególnych przypadkach możliwy jest dobór parametrów detektora do konkretnej aplikacji = wymagana analiza warunków stosowania urządzenia.